Öppet brev till LO om kampanjen mot före­slagna förändringar i sjukförsäkringen:

Efter att ha läst upprepade felaktigheter och själv fått utstå en kampanj från LO om den nya sjukförsäkringen måste jag bemöta några av alla dessa anklagelser. LO och Kommunal hetsar sina medlemmar med skrämmande beskrivningar av vad som väntar med de nya reglerna.

Sanningen är att även i fortsättningen kan allvarligt sjuka fortsätta med sin 80-procentiga ersättning om man väntar på operation, har pågående vård eller kommit tillbaka på deltid.

Eller få förlängt på 75 procent i 18 månader till, om man är fortsatt sjuk. Det nämner inte LO, utan man skrämmer alla med att man förlorar sin trygghet och det redan den 1 juli, det är dåligt.

Brist på arbetskraft
Synen på arbetsgivare avslöjas när man påstår att man helst vill sparka anställda.

Sanningen är ju att det är brist på arbetskraft och att de flesta arbetsgivare faktiskt värnar om sin personal. Hittar personen ett nytt arbete blir det nu möjligt att vara tjänstledig för att pröva på detta nya arbete. En klar förstärkning av arbetsrätten!

Målet är att ge bättre möjligheter att komma tillbaka till arbete så snart det går. Man måste fokusera på det friska, då vi vet att återgång i arbete sjunker dramatiskt ju längre sjukskrivningen pågår.

Vi går nu från passiva åtgärder där mer än en halv miljon människor förtidspensionerats med 64 procents ersättning, till aktiva insatser med stöd till den drabbade.

Skydd i sex månader
Fram till månad sex i sjukskrivningen har den sjukskrivne skyddad tid hos sin arbetsgivare, som har skyldighet att erbjuda lämpligt arbete.

Det är först därefter som arbetsförmågan prövas mot arbetsmarknaden. Om alla möjligheter till ett jobb uttömts hos gamla arbetsgivaren men man bedöms kunna arbeta, ska man inte gå kvar och vara sjukskriven. Det gäller att se skillnad på sjukdom och arbetsförmåga.

Ett nytt jobb kan vara precis den rätta medicinen, men framställs av LO som ett straff.  Det är ändå en klar förbättring mot vad som gällt till den 1 juli, där bedömning mot hela arbetsmarknaden kunde göras redan efter tre veckors sjukskrivning.

Regeringen har lovat samhällsnyttiga jobb för dem som inte lyckats på arbetsmarknaden trots insatser. Detaljer kommer i höst. Kraven på arbetsgivaren blir också tydligare tack vare de fasta tidsgränserna för åtgärder och oförändrat  rehabiliteringsansvar i rehabiliteringskedjan.

Om Försäkringskassan begär det ska arbetsgivaren ge ett utlåtande som ska ange vilka möjligheter som prövats för att ta tillvara personens arbetsförmåga. Det är bättre än att slentrianmässigt lämna in intyg eller utredningar.

Dåliga fackliga alternativ
Det verkar som om LO vill att människor ska gå kvar i sjukskrivning hellre än att prövas för jobb. Ni menar tydligen att alla problem löser sig om människor bara får vara hemma.

Socialdemokraterna förtidspensionerade 140 personer per dag, en slutstation för de flesta med en ersättning om 64 procent av lönen och uppsägning på jobbet.

I dag finns det mer än en halv miljon människor i denna åtgärd. Tycker LO och Kommunal att det är ett bättre alternativ till den nya sjukförsäkringen, eller vilka förslag föreslår ni för att komma tillrätta med de jämförelsevis långa sjukskrivningarna i Sverige som gett ett stort utanförskap?

Katarina Brännström
riksdagsledamot (m), Kronobergs län