Tre av fyra är nöjda med sitt arbete och tycker att det är meningsfullt, men mer än hälften har för mycket att göra. Att svenskarna trivs på jobbet även om det kan vara slitsamt framgår av en arbetsmiljöundersökning som Arbetsmiljöverket låtit SCB göra.

Vi trivs allt bättre på våra jobb. Hela 77 procent var nöjda med arbetet förra året, enligt en undersökning som Arbetsmiljöverket låtit SCB göra.

Nästan lika många tycker att de har ett meningsfullt arbete, och andelen har ökat något sedan förra undersökningen som genomfördes 2005.

– Det är glädjande att de flesta trots olika påfrestningar trivs med sina arbeten, säger Mikael Sjöberg, Arbetsmiljöverkets generaldirektör i en kommentar.

Fler tunga lyft
Mer än var fjärde anställd upplever att de har ett fysiskt tung arbete och var tredje att de har påfrestande arbetsställningar.

De tunga lyften har dock minskat för både män och kvinnor sedan förra undersökningen, liksom andelen anställda med värk i axlar, rygg.

Trots minskningen uppger fyra av tio kvinnor att de varje vecka har ont i armar, axlar, rygg eller nacke på grund av arbetet.

Mer än hälften av de drygt 12.500 tillfrågade ansåg också att de hade alldeles för mycket att göra på jobbet. Nästan fyra av tio uppgav att de tvingades dra in på luncher, jobba över eller ta med arbete hem för att hinna med.

Stora variationer
En positiv utveckling är att allt fler arbetsplatser arbetar förebyggande för att undvika arbetsmiljöproblem.

Drygt hälften av de tillfrågade säger att det finns systematiskt arbetsmiljöarbete på deras jobb, men variationen är stor mellan olika branscher och yrken.

Åtta av tio manliga cheferna i större företag har systematiskt arbetsmiljöarbete på sin arbetsplats, men bara var fjärde kvinna som jobbar i affär. Andelen är också låg i flera branscher som hamnar högt i statistiken över arbetsplatsolyckor.

– Det är oroväckande att riskutsatta branscher som bygg, transport, jord- och skogsbruk i lägre utsträckning än andra bedömer och åtgärdar riskerna i arbetet. Här finns många mindre företag som behöver inse betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete, säger Mikael Sjöberg. 

Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning utförs av SCB vartannat år. Årets undersökning som bygger på fakta från förra året var den tionde sedan 1989.

FAKTA: Så har vi det på jobbet

  • 72 procent har ett meningsfullt arbete, medan åtta procent ser jobbet som meningslöst.
  • 38 procent anser att de har ett psykiskt påfrestande arbete, medan 25 procent har det lugnt och behagligt.
  • 56 procent anser att de har ett omväxlande arbete.
  • 53 procent har möjlighet att varje vecka lära sig något nytt och utvecklas på jobbet.
  • 19 procent har varje vecka svårt att sova på grund av arbetet.
  •   2 procent arbetar hemifrån hela eller nästan hela arbetstiden.

Faktkälla: Arbetsmiljön 2007, Rapport 2008:4, Arbetsmiljöverket

Läs också: mer i Arbetsmiljöverkets rapport