– Det är åt helvete hur de har hanterat den här frågan. De har klargjort att vi inte är likvärdiga och att olika förbund har olika betydelse. Det känns inte rätt att sitta i en sådan styrelse, säger Transports ordförande Per Winberg nu som förklaring till varför han i fortsättningen inte kommer att närvara vid LO-styrelsens möten.

Under LO-kongressen för två veckor sedan sa Per Winberg i en intervju i Svenska Dagbladet att han tänkte bojkotta LO-styrelsen. Sedan dess har han undvikit medier, men nu tar han bladet från munnen.

– Jag står fast vid vad jag sagt. Den valprocedur som var bakom kulisserna på kongressen var förnedrande, säger han till LO-Tidningen.

Ingen suppleant
Transport var ett av åtta förbund som fick en ordinarie plats i LO:s nya bantade styrelse, men förbundet kommer inte att utnyttja sin plats den närmsta tiden. Per Winberg, ordförande anser att proceduren som ledde fram till den styrelsen varit felaktig, och han bojkottar därför styrelsemötena.

Per Winberg är upprörd över att Transport och flera mindre förbund förlorat suppleanter i styrelsen. Om han själv är borta från ett styrelsemöte träder i första hand Hans Öhlund från Fastighets in på hans plats. IF Metall, Kommunal eller Handels har dock bara suppleanter från sina egna förbund och är därmed alltid garanterade sina styrelseplatser.

– De har tagit ifrån oss två suppleanter, andra förbund har förlorat en, medan IF Metall, Kommunal och Handels har alla sina kvar. Man har delat upp oss i ett a-, b-, c-, d- och e-lag, för det finns ju de som blivit helt utan suppleanter också. Så var inte upplägget när vi diskuterade.

– Det var tänkt att alla förbunden skulle avstå suppleantplatser för att alla förbunden skulle bli delaktiga, men så blev det inte, säger han.

Enligt Per Winberg är representationen i LO-styrelsen en principiellt viktig fråga, och han anser att den nya styrelsen visar att förbunden inom LO inte är lika mycket värda.

Logisk kullerbytta
– IF Metall och Kommunal och Handels görs mer betydelsefulla. Deras uppfattningar väger tyngre eftersom deras suppleantkedja är obruten medan vi andra inte har samma röst, och det är fel.

När LO beslutade att minska förbundsrepresentanterna i styrelsen från elva till åtta tryckte man hårt på att de andra förbunden ändå inte lämnades utanför. Styrelseledamöterna i LO ska nämligen inte representera sina egna förbund utan hela LO.

– IF Metall, Kommunal och Handels gör en logisk kullerbytta när de säger att de inte sitter där för sina förbund utan för hela LO. Om de tror på det spelar ingen roll vem som sitter där, och då borde de liksom vi andra ha avstått platser, säger Per Winberg.

Hur länge han och Transport tänker bojkotta styrelsemötena kan han inte svara på. Han ska ha ett möte med LO-ledningen där de ska diskutera situationen som uppstått och vad som sedan händer är oklart.

– Har vi haft ett samtal och de visar god vilja är det inte uteslutet att vi finns med igen så småningom, men just nu tycker jag inte att jag kan gå dit efter den behandling som var i valberedningen. Det känns inte bra helt enkelt, säger Per Winberg.

FAKTA: Den nya LO-styrelsen
LO-styrelsen består av åtta förbundsrepresentanter och LO-ledningen som består av tre personer. Förbunden representeras av tradition av sina ordförande, och varje representant har tre personliga suppleanter. Samtliga förbund utom Musikerna har ordinarie ledamöter eller suppleanter.

Ordinarie ledamöter
Ylva Thörn, Kommunal
Stefan Löfven, IF Metall
Jan Rudén, Seko
Lars-Anders Häggström, Handels
Hans Tilly, Byggnads
Per Winberg, Transport
Ella Niia, Hotell- och restaurang (HRF)
Tommy Andersson, Grafikerna

Suppleanter
Stig Larsson, Elektrikerna
Lars-Åke Almqvist, Kommunal
Håkan Pettersson, Kommunal
Annelie Hellander, Kommunal
Leif Ohlsson, IF Metall
Anders Ferbe, IF Metall
Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall
Susanna Gideonsson, Handels
Tommy Tillgren, Handels
Gustaf Holmlund, Handels
Tomas Abrahamsson, Seko
Yvonne Karlén, Seko
Lars-Åke Lundin, Målarna
Thomas Gustavsson, Byggnads
Gunnar Ericson, Byggnads
Hans Öhlund, Fastighets
Sten-Ove Niklasson, Transport
Anders Bergsten, Fastighets
Hans-Olof Nilsson, Livs
Therése Hulthén, HRF
Gerald Lindberg, Livs
Per-Olof Sjöö, Skogs- och trä
Jan-Henrik Sandberg, Pappers
Pernilla Lund, Skogs- och trä