I en tidig, inofficiell räkning, pekar resultatet från folkomröstningen om EU-fördraget i Irland mot en seger för nej-sidan. Irish Times internetupplaga meddelar att fler valkretsar i Dublin visar vid en första ”kontrollräkning” på nej än på ja.

Resultatet från gårdagens folkomröstning i Irland är fortfarande osäkert. Men irländsk TV och Irish Times internetupplaga har uppgifter som pekar mot ett nej till Lissabonfördraget.

I fem valkretsar i Dublin visar räkningar att 60-70 procent röstat nej. I en valkrets har ja-sidan en liten övervikt medan tre visar på jämnt lopp.

Fortfarande är det osäkert hur det går. Uppgifterna om nej-sidans övertag är tidiga och icke-officiella. Omkring hälften av de tre miljoner röstberättigade irländarna har använt sig av sin demokratiska rättighet, enligt uppgifter i irländsk media.

Senare i eftermiddag ska det slutgiltiga resultatet presenteras.