”Förbundet visar nu plussiffror”, skriver Byggnads, trots att den egna statistiken över det totala antalet medlemmar börjar med ett minustecken. Och för Sekos del berod-de förra månadens positiva signaler på ett fel i datasystemet.

Fackförbunden inom LO kraftsamlar för att värva medlemmar. Förtroendevalda och anställda på förbunden hoppas och hoppas på att slippa de minustecken som blivit vardagsmat i medlemsrapporteringen.

Byggnads har projektanställt 20-talet personer för att ro i land sitt mål: 10.000 fler medlemmar under två år. På hemsidan och i ett pressmeddelande noteras att förbundets medlemsantal ökat med 85 personer under maj månad.

Gäller bara heltidsarbetande
Det gäller dock bara de heltidsarbetande; inklusive deltidsarbetande, sjukskrivna och pensionärer landar saldot på minus 94.

– Totalt sett är det fortfarande minus, berättar förbundsordförande Hans Tilly som inte säger sig känna till skrivningarna i pressmeddelandet. Men han tycker inte att förbundet griper efter positiva halmstrån.

– Vi har inget skäl att lura oss själva, säger han, men medger att positiva signaler föder positiva spiraler.

– Så är det alltid. När medier skriver om medlemsflykt så ger det legitimitet åt ändra att lämna facket, säger han.

Hans Tilly är glad över att allt fler av förbundets avdelningar visar plussiffror eller närmar sig noll. Det är ett tydligt trendbrott, säger han.

Backar åter igen
Efter årets första tertial (fyra månader) rapporterade LO-Tidningen om de första tecknen på ett stigande medlemantal. Men tre av de fyra förbund (Elektrikerna, Fastighets och Seko) som då stod på plus visar efter maj månad åter negativa nettosiffror.

Stadigast står Målarna, som med ett netto på 17 nya medlemmar för andra månaden i rad visar plussiffror. För maj har också Skogs- och träfacket hamnat med huvudet över vattenytan, plus 11 medlemmar.

Seko, som förra månaden ökade med nära 700 medlemmar, rasar åter. Annika Ödebrink, förbundets kanslichef, säger att svängningarna beror på det medlemssystem som införts. Siffrorna har hamnat i otakt och behöver justeras. I genomsnitt backade förbundet istället med 270 medlemmar per månad i april och maj.

Satsar miljoner
Hotell- och restaurangfacket, som satsar 37 miljoner kronor på medlemsvärvning, hittar också positiv statistik. Maj visar att tappet minskar och tre avdelningar går framåt:

– Värmland, Norrbotten och Mellannorrland ökar. Och Stockholm har  all time high i antal nya medlemmar, säger Rolf Jerling på HRF.