Den rekordhöga inflationen som äter upp löneökningarna oroar LO-förbunden. Flera förbund har möjligheten att säga upp det tredje avtalsåret och begära nya förhandlingar.

– Vi ska ta ställning i september. Våra reallöner har stigit tio, tolv år, men nu blir det ett hack i den kedjan. Om vi lyckas få mer vid nya förhandlingar finns förstås risken att Riksbanken höjer räntan. Men vad ska vi göra? säger Elektrikerförbundets ordförande Stig Larsson.

IF Metall har sitt avtalsråd samlat den 24 september då frågan kommer att diskuteras.

– Vi är oroade över den höga inflationsnivån som gör det svårt för oss att klara reallönerna. Men det går inte att ha en bestämd uppfattning åt det ena eller andra hållet nu. Det handlar inte bara om inflationen utan man måste ta ställning till helheten, den svenska industrins läge då i september till exempel, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Hög inflation
Enligt Statistiska centralbyråns konsumentprisindex ökade inflationstakten till 4 procent i maj. Det är den högsta noteringen på 13 år och betydligt mer än vad de flesta bedömare räknat med.

Inte minst den rekorddyra oljan och drivmedelspriserna har satt fart på inflationen.

Räntekostnaderna har stigit med 21 procent på ett år samtidigt som bröd, spannmålsprodukter, mejerivaror och kött har blivit dyrare – vilket betyder att löneökningarna i de ingångna avtalen äts upp. I det läget har flera förbund möjligheten att säga upp det tredje avtalsåret och omförhandla.

Risk för ökade kostnader
– Jag svarar inte på frågan om vad jag tycker att IF Metall ska göra. De gör precis som de vill. Det är deras beslut. Däremot kan jag försöka beskriva hur världen ser ut, säger LO:s chefsekonom Dan Andersson och fortsätter:

– Om arbetskraftskostnaderna stiger sätter man fart på inflationsspiralen. Och då kommer Riksbanken att vilja dämpa inflationen genom att höja räntan – vilket jag som chefsekonom på LO då kommer att stödja. Det betyder att metallaren i Karlskrona som har lån på sitt radhus kommer att få ännu högre kostnader levnadskostnader. Inflation är luft! säger Dan Andersson.