Irländarna har röstat nej till det nya EU-fördraget. Det har Dermot Ahern, Irlands justitieminister deklarerat. Nejet kommer att dominera regeringschefernas toppmöte i midsommar.

Det slutgiltiga valresultatet är ännu inte klart. Men i takt med att resultatet från folkomröstningen kommer in från de olika valkretsarna blir det tydligare att Irland går mot nej till Lissabonfördraget.

Enligt Irish Times internetupplaga har 53,5 procent röstat nej till fördraget något som fick justitieminister Dermot Ahern att meddela att irländarna röstat mot det nya fördraget.

Överstatlighet
Valdeltagandet blev något lägre än vad tidigare undersökningar visade. Cirka hälften av de tre miljoner röstberättigade irländarna har använt sig av sin demokratiska rättighet.

Lars Ohly, vänsterpartiets ledare, tror att irländarna vänt sig mot att Lissabonfördraget innebär ”mer av överstatlighet”.

– Den militära alliansfriheten är en grund för irländsk säkerhetspolitik och den hotas av detta fördrag. Fri rörlighet fortsätter också att gå före social hänsyn i Lissabonfördraget, säger Lars Ohly till TT.

Landsbygdsnej
Nej-sidan ser ut att ha vunnit över hela Irland. Också i delar av Dublin röstade de flesta nej. Men det är främst från landsbygden och från arbetarklassen i städerna som nej-rösterna kommer.

På EU-toppmötet i nästa vecka 19-20 juni kommer nejet i Irland att finnas högt på dagordningen. Då ska regeringscheferna diskutera en plan B.