Elevantalet i gymnasieskolorna sjunker de närmaste åren. Det är ingen nyhet.

I Stockholm har marknaden svarat med att starta fler och fler gymnasieskolor. Notan skickar de till skattebetalarna.

Skolverket varnar för överetableringen av friskolor i sitt nyhetsbrev och befarar nedläggningar av skolor där elever tvingas byta skola mitt i terminen.

"Att starta nya skolor på en redan överetablerad marknad är slöseri med skattepengar, och brist på respekt mot eleverna, skriver Anne-Marie Lindgren.

"Stockholms gymnasieskolor har en överkapacitet på ungefär 1000 platser. Och elevkullarna sjunker med ca 25 procent under de kommande åren.

Ingen diskussion om nedläggningar

Så då har det blivit diskussion om vilka skolor som ska läggas ner?

Inte alls.

Till hösten startar ytterligare 20 (tjugo) nya fristående gymnasieskolor.

Tydligare än så kan inte det totala vansinnet i nuvarande regler för etableringen av friskolor illustreras.

Tänk tanken att gymnasieskolan hade varit uteslutande privatfinansierad. Skulle en bank anse det affärsmässigt motiverat att bevilja lån till starten av 20 nya skolor på en redan överetablerad marknad och med vikande elevunderlag?

Naturligtvis inte.

Eller tänk den motsatta tanken, att kommunen helt och hållet bestämt sig för ta över antalet gymnasieskolor. Skulle den ansett det vara en rimlig hushållning med skattepengar att starta 20 nya skolor i ett läge är man redan har överskott på elevplatser och vet att elevantalet sjunker ytterligare de närmsta åren?

Naturligtvis inte.

Skolverket varnar för överetableringen av friskolor

Men nu behöver de nya skolorna inte besvära banken med några låneansökningar, för det är ju kommunen som får betala. Och kommunen har inte möjlighet att säga nej, trots att det är den som ska betala.

Skolverket varnar i sitt nyhetsbrev i maj för överetableringen av friskolor: det kommer att leda till turbulens inom skolan, där många skolor kommer att tvingas lägga ner verksamheten. Med åtföljande besvärliga effekter för de elever som måste placeras om, kanske mitt i en termin – och där det inte alls är säkert att det man har med sig från sin gamla passar ihop med den uppläggning av timplanen man har i den nya skolan.

Att starta nya skolor på en redan överetablerad marknad är slöseri med skattepengar, och brist på respekt mot eleverna, som med det riskerar att få skoltiden sönderryckt av nödvändigheten att flytta från en skola till en annan.

Utbildningsminister Jan Björklund var snabb att stoppa förslaget från Frivux-utredningen om fri etablering (med rätt till kommunala bidrag) för privata företag inom vuxenutbildningen. Hans motivering var att det skulle bli för stora kostnadskonsekvenser för kommunerna.

Börjar det inte bli dags att inse att detsamma gäller den fria etableringen av privata grund- och gymnasieskolor? Och göra något åt den?

Anne-Marie Lindgren