Den borgerliga regeringen ligger risigt till i opinionen. Om det vore val idag skulle den röd-gröna oppositionen få nära 56 procent och regeringen bara 40 procent av rösterna. Sedan valet 2006 har samtliga borgerliga partier gått tillbaka, allra mest har moderaterna tappat. Bland oppositionspartierna har socialdemokraterna gått starkt fram, med nära tio procentenheter. Vänsterpartiet och miljöpartiet ligger nära valresultatet.

Uppgifterna kommer från Statistiska centralbyråns stora väljarundersökning. Till skillnad från många andra opinionsmätningar är den tillförlitlig genom att den omfattar 9.500 väljarintervjuer. Felmarginalerna är små.

För Mona Sahlin är siffrorna uppmuntrande. Men hon är säkert klok nog att inte ta ut segern i förskott. En viktig förklaring till oppositionens försprång är att många borgerliga sympatisörer är så besvikna på sin regering att de tänker stanna hemma i nästa val. Ungefär en tredjedel av de borgerligas väljartapp uppskattas bero på missnöje i de egna leden.

Regeringen har lyckats stöta sig med alla

Sverige styrs idag av en regering som stött sig med alla, både anhängare och motståndare.

En av mina bekanta har en liten revisionsbyrå. Flertalet av hennes uppdragsgivare är ensam- eller småföretagare som vill ha hjälp med bokföring och deklarationer.

När Maud Olofsson häromdagen var ute och lovade sänkta arbetsgivaravgifter för småföretagare skrattade hon rått och undrade om en politiker får vara hur dum i kolan som helst.

Hon påpekade att Maud Olofssons första åtgärd som näringsminister var att avskaffa det särskilda arbetsgivarreduktion om 3 500 per månad som varje småföretagare fick göra.

Hon har därmed förargat några hundratusen småföretagare. De talar med vemod i rösten om Göran Persson och Olof Johansson som en gång införde bidraget.

Maud Olofsson drar sig inte för att svika sina väljare

Men Maud Olofsson drar sig inte för att svika sina väljare. Hon har gått med på att avveckla presstödet till storstadstidningar. Det betyder förmodligen att Skånska Dagbladet läggs ned. Nära 40 000 hushåll i Skåne går då miste om sin egen centertidning.

Så kan man gå igenom alliansens klavertramp parti för parti. Före valet lovade moderater och kristdemokrater sänkt bensinskatt. Det blev höjd bensinskatt och därtill en kraftig höjning av trafikskadeförsäkringen. Alliansen lovade att ta bort fastighetsskatten. Istället fick alla utom de rikaste höjda boendeskatter.

Den pensionerade översten Bo Pellnäs klagar i Svenska Dagbladet över att regeringen verkar styras av politiska autister. Den okänsliga hanteringen av försvaret blev för hans del droppen som fick bägaren att rinna över.

En regering som är på kant med alla om allt – det är Fredrik Reinfeldts facit efter halva mandatperioden. Och då har han under större delen av tiden gynnats av en god konjunktur.

Vi kan befara det värsta

Nu går vi mot sämre tider. Med tanke på hur illa tidigare borgerliga regeringar hanterat konjunkturnedgångar kan vi befara det värsta.

Just nu verkar regeringen bara ha en sak i huvudet: den planerar att sälja ut TeliaSonera till den franska statens telebolag Alcatel. Tanken tycks vara att den franska staten är bättre än den svenska staten på att förse svenskarna med fungerande telefoni.

En inte helt självklar idé. Rentav en smula dum i kolan, skulle nog min revisor tycka.