Den tidigare Sandvikchefen Per-Olof Eriksson skriver i Dagens Industri att jorden går inte under av utsläpp och uppvärmning.
Han får stöd i samma tidning av SCA-ordföranden och vice ordföranden i Svenskt Näringsliv Sverker Martin-Löf som menar att det inte finns några objektiva bevis för att koldioxidutsläppen är så skadliga som de sägs vara.

Enligt sin egen uppfattning gör de sig tolk för en bred näringslivsopinion. Per-Olof Eriksson påstår att många tycker som han, fast de inte vågar säga det öppet.

Om det senare stämmer är vi illa ute. Om två självgoda äldre herrar inom industrin anser att klimathotet är en uppfinning av tokiga vetenskapsmän behöver vi inte bry oss mer om dem än vi bryr oss om bibeltroende kreationister och andra dårfinkar.

Men om de också är representativa för svenska företagsledare så kan Sverige som industrination hälsa hem. De länder som vägrar att anpassa sin produktion efter de nya förutsättningarna kommer att konkurreras ut.

Omställningen av energi- och industriproduktion i miljövänlig riktning är en väldig uppgift.

Näringslivets företrädare kan spela en viktig roll i processen genom att bidra med kloka och verklighetsanknutna förslag. Sådana behövs verkligen.

Eriksson och Martin-Löf drar inte bara löje över sig själva. Effekten blir tyvärr också att många miljövänner kommer att vända dövörat till industrins företrädare, även när de framför välgrundade åsikter.