Rejält höjda hyror kommer att minska konsumtionsutrymmet och försvåra löneförhandlingarna. Det kommer att skapa en svår situation för unga, singelhushåll och särskilt för ensamföräldrar, skriver Janne Rudén och Barbro Engman.

Det kan bli tufft framöver för den halva miljon LO-medlemmar som bor i hyresrätt: många unga, många singelhushåll och många i storstad. Landets hyresgäster bor framför allt i de större städerna. En statlig utredning – EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) – vill höja hyrorna och det rejält. Det här kommer att drabba många låginkomsttagare hårt. 

De kommunägda bostadsföretagen – allmännyttan – ska inte längre vara allmännyttiga utan göras strikt vinstdrivande. Bort med allt som handlar om att folk ska ha tak över huvet och att minska segregationen. Allt ska gå med vinst och hyrorna ska upp på högsta möjliga nivå. För kommunerna blir det besvärligt – de kommer inte längre att ha något verktyg för att klara bostadsförsörjningen. EU:s regler kräver de här förändringarna, menar utredaren.

Sveriges Kommuner och Landsting gör en annan bedömning och det gör också Hyresgästföreningen. Utredningen har feltolkat EG-rätten och tar inte hänsyn till de stora förändringarna när det gäller sociala verksamheter som skett genom det nya EU-fördraget och olika rättsfall. Om utredningen har rätt om EU-reglerna tvingas mängder av kommunala verksamheter att bli strikt vinstdrivande.
  
Också hyrorna hos privatvärdarna ska trissas upp till samma nivå som med marknadshyror. Det ska ske med ett särkilt efterfrågepåslag. När hyresnämnden avgör hyran ska den ta hänsyn till efterfrågan och det ska ske ända till dess att efterfrågan planar ut. Det här är inte en följd av EU:s regler. Det är en följd av bostadsminister Mats Odells direktiv till utredningen. 

Hyrorna ökar i 29 orter av 30

Hyresgästföreningen har undersökt hur höga hyrorna kan bli med efterfrågepåslaget på de 30 största orterna genom att jämföra med månadskostnaden i bostadsrätt. Det är ett grov mått men ger ändå en tydlig fingervisning.

På samtliga orter utom en ökar hyrorna, men mest i Stockholm – i Gamla stan med hela 8.472 kronor i månaden (151 procent) för en tvåa på 60 kvm. I Göteborg blir höjningen i Örgryte 3.232 kronor (69 procent) och i Domkyrkoförsamlingen 3.134 kronor (57 procent). I Malmös S:t Petri ökar hyran med 3.681 kronor (70 procent) och i Limhamn med 3.051 kronor (70 procent). I mellanstora städer rör det sig om 20 till 50 procent – i Domkyrkoförsamlingen i Västerås är ökningen 1.817 kronor (39 procent) och i S:t Johannes i Kalmar ökar hyran med 1.210 kronor eller 28 procent.  Bara i några enstaka förorter blir hyrorna oförändrade. Utredningen föreslår visserligen att de årliga hyreshöjningarna inte får vara högre än inflationen plus tre procent, men på bara några år blir det många procent.

De privata värdarna gör en jättevinst

De enda som har glädje av hyreshöjningarna är de privata hyresvärdarna som gör en jättevinst. Och då ska man veta de redan i dag gör stora överskott på sina lägenheter. Offentlig statistik visar att av en månadshyra på 5.000 kronor går 1.000 kronor till överskottet. Alliansen tror att ökade hyror ska leda till ökat bostadsbyggande, men där har de fel. Erfarenheterna från andra länder där man har infört marknadshyror – Finland, Danmark, Norge, Storbritannien och Spanien – visar att det inte ledde till ökat bostadsbyggande. Det ledde bara till höjda hyror.

Omkring en tredjedel av LO-fackens medlemmar bor i hyresrätt. I de större städerna är andelen ännu högre. Vi vill varna för vad som kan ske om utredningens förslag blir verklighet när hyreshushållens största utgift skjuter i höjden under bara några år. Det kommer att minska konsumtionsutrymmet och försvåra löneförhandlingarna. Det kommer att skapa en svår situation för unga, singelhushåll och särskilt för ensamföräldrar. Det leder också till ökad segregation i de städer där den redan är som värst.
    
Regeringen har märkligt nog inte bjudit in några fackliga organisationer att svara den stora och breda remiss som nu går ut. Därför uppmanar vi alla medlemsorganisationer i LO att självmant komma in med synpunkter på utredningens förslag. Hyresgästföreningen står gärna till tjänst med underlag.

Om regeringen genomför utredningens förslag är de dessutom ett solklart löftesbrott. Före valet 2006 lovade alliansen att inte införa marknadshyror.

Barbro Engman, förbundsordförande, Hyresgästföreningen
Janne Rudén, förbundsordförande, Seko
Skriv ett e-postbrev till debattredaktören