/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/jockum_hus_2408.jpg
Jockum Nordströms hus finns att se på utställningen Akta dig för satans garn.

KONST. "Fyra långa år", "Mig finner ingen, jag finner ingen" och "Farväl". Det är några av de poetiska titlar som Jockum Nordström gett pappmodellerna eller kanske rättare sagt skulpturerna som han nu visar tillsammans med lika nya teckningar och collage.

De fantasieggande och lite vemodiga titlarna får mig att vilja mer om de hus och byggnader som han omsorgsfullt byggt och klistrat ihop av papper och kartong. Vilka liv har levts där och vilka berättelser döljer sig i de här stora husen?

Nu blir husen till ömsinta men samtidigt stiliserade betraktelser av den sorts flerfamiljshus som han skulle kunna se från sitt eget ateljéfönster, högt uppe i ett hus i Högdalen, eller någon helt annanstans.

Tittar man sedan närmare på de pappers- och kartongbitar som Nordström använt sig av syns delar av anteckningar, siffror och klottriga teckningar och blir till tydliga spår av ett vardagsliv.

Konstnär: Jockum Nordström.
Utställning: Akta dig för satans garn.
Galleri: Magnus Karlsson, Fredsgatan 12.
Pågår till: 29 juni.

Thomas Olsson
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn