/media/lotidningen/media/images/bylinebilder/kommentarml.png

Vänsterpartiet har som enda parti i riksdagen ihärdigt verkat för sextimmars arbetsdag med bibehållen lön. Förmodligen har många vänsterpartister insett att kravet är orealistiskt inom en överskådlig framtid.
 
Införande av sextimmarsdag skulle ju direkt hota den offentliga sektor som partiet säger sig värna. Kostnaden för reformen skulle kräva 30-procentiga skattehöjningar.

Åtminstone om vi förutsätter att vi behöver lika många arbetstimmar från undersköterskor, förskolelärare, lärare och andra offentliganställda som vi behöver idag. Vem vill gå till val på att höja skatterna så mycket?

Kraven tonades ned
På vänsterpartiets kongress förra helgen ville partiledningen tona ned kravet på en generell arbetstidsförkortning. Istället förordade den en särlösning för småbarnsföräldrar.

Dessa ska när föräldraförsäkringen gått ut få en av staten betald löneutfyllnad som gör det möjligt för dem att gå ned till sex timmars arbetsdag utan att förlora i inkomst.

Kongressombuden biföll partistyrelsens förslag i denna del men tillade att kravet på sextimmarsdag kvarstår som partiets framtidsvison. Att helt avskriva sextimmarsdagen var kongressen inte mogen för.

Vill bygga ut försäkringen
Tillnyktringen är ändå välkommen. Sakligt sett är dock tveksamt om det är särskilt bra att förstärka föräldraförsäkringen på det sätt som vänsterpartiet vill.

Bättre är att bygga ut försäkringen med ytterligare någon månad och låta föräldrarna själva avgöra om de vill utnyttja förbättringen till att gå ned i arbetstid. Den möjligheten finns redan idag, och med en förstärkt försäkring skulle valmöjligheterna öka.

Alla arbetstidsförkortningar betalas ur löneutrymmet. Det gäller även för en utbyggd föräldraförsäkring och det vore dumt att lova mer än vad som går att hålla.

För många LO-medlemmar står inte en kortare arbetstid högst på önskelistan.

Många av dem vill istället öka sin arbetstid. Inom handeln, restaurangnäringen och kommunerna  är påtvingad deltid ett stort problem.

Arbetsschemat problem för många
För ytterligare en stor grupp LO-medlemmar är det inte arbetstidens längd utan dess förläggning som är det stora bekymret. En del har arbetsscheman som är uppstyckade i flera arbetspass under dagen, andra har långa kvällspass och mycket helgtjänstgöring.

Skiftarbete och nattarbete är vanligt.

En generell lagstiftad arbetstidsförkortning löser inte dessa problem. I vissa fall kan man till och med befara att de skulle förvärras.

Myt om arbetstiden
Det är en myt att arbetsgivaren alltid är emot arbetstidsförkortningar. För arbetsgivaren är ofta ekonomiskt viktigare att bestämma när arbetet ska utföras än hur lång arbetsdagen ska vara.

Det här känner alla fackliga förhandlare till. Önskemål på arbetstiderna är många.

En avvägning gäller hur stor del av löneutrymmet som medlemmarna vill avstå för arbetstidsförkortningar. En annan är hur mycket som ska användas till att höja ersättningen för obekväm arbetstid i den mån den inte kan undvikas.

Olika lösningar
Det här är frågor som riksdagen inte kan lösa och inte bör blanda sig i. Lösningarna måste kunna variera mellan olika branscher och olika avtalsområden.

Valet mellan olika modeller måste de fackliga medlemmarna själva ta ställning till – det är ju de som vet vad som passar bäst i den egna branschen.

Och inte minst viktigt: det är de bara de som kan avgöra hur stor del av löneutrymmet som de vill använda till kortare arbetstid.