För många unga betyder sommaren den första kontakten med arbetsmarknaden. Ofta går det bra. Men ibland går det snett. Nu rustar sig Fackets hjälptelefon och Facket i Sommarland för sommaren 2008.

Förra sommaren togs drygt 6.300 kontakter med Fackets hjälptelefon. Det är oftast unga som ringer eller mejlar frågor som gäller sommarjobbet. Men en del föräldrar hör också av sig.

– Trenden är att det ökar för varje år. Men det betyder inte att det blir sämre och sämre. Mycket beror också på att vi lyckas nå ut mycket bättre med att vi finns, säger Markus Kristiansson, ungdomssekreterare och ansvarig för Fackets hjälptelefon hos LO.

Olika typer av frågor
Under sommaren har hjälptelefonen fem personer som jobbar heltid med att svara på frågor. Det är unga fackligt aktiva som svarar unga.

De flesta frågorna handlar om lön. Men man kan också säga att frågornas innehåll varierar lite beroende på när de ställs under sommaren.

– Det går att dela in det hela i tre perioder. Dels de som ringer innan de börjar sitt sommarjobb, dels de som ringer när de upptäcker problem. Och sedan får vi extra många kontakter efter att sommarjobben har tagit slut, säger Markus Kristiansson.

Facket i sommarland
Förutom hjälptelefonen så finns också LO:s uppsökande verksamhet i Facket i Sommarland.

Hur många unga som får information finns ingen heltäckande statistik på. Men enligt Markus Kristiansson är det många tusen unga som får information om vilka skyldigheter och rättigheter som finns på arbetsmarknaden.

– Det är alla LO-distrikt över hela landet som är ute på arbetsplatser 2-4 veckor under sommaren. Tonvikten läggs på små arbetsplatser där det oftast jobbar tjejer. Killar jobbar traditionellt på industrier där det oftast finns en mer aktiv facklig kultur. Så här besöker de olika distrikten kaféer, kiosker, hotell och andra arbetsplatser som oftast inte har så många anställda, säger han.

Flest tjejer
Statistiken visar också att det är tjejer som oftast kontaktar hjälptelefonen. 2007 stod tjejerna för 60 procent av kontakterna.

– Dyker det upp frågor så går alltid ärendet vidare till respektive förbund som ringer upp arbetsgivaren på orten. Oftast går det att lösa problemen, säger han.

För många unga är det också en trygghet att få hjälp av någon vuxen på plats. Det kan upplevas som skönt att slippa bråka själv.

– Det kan handla om att ord står mot ord. Och då är oftare en 15-åring svagare än en arbetsgivare. Facket hjälper till så att styrkan blir mer jämbördig, säger Markus Kristiansson.

Fotnot: Fackets hjälptelefon når man på 020-56 00 56 eller www.lo.se/ung