De svenska arbetsgivarna tror på en fortsatt stabil sysselsättning, men både tillverknings-industrin och byggbranschen dämpar sin tro ökning av sysselsättning, det visar Manpowers senaste arbetsmarknadsbarometer.

Bland de undersökta branscherna rapporteras högst sysselsättningstillväxt inom energisektorn.

Arbetsgivarna inom jordbruk, skogsbruk och fiske har lämnat den svagaste prognosen.

El-, värme- och vattenförsörjning rapporterar den i särklass starkaste jobbprognosen med +20 procent, en ökning med sju procentenheter jämfört med föregående kvartal.

Ökad tro
Även arbetsgivarna inom den offentliga sektorn samt transport och kommunikation har ökat sina jobbprognoser.

Arbetsgivarna i norra och mellersta Sverige toppar den svenska statistiken. Det tillsammans med östra Götaland och Stockholms och Uppsala län.

Lägre i Skåne
Trenden för Sverige som helhet är +11 procent. Det är något högre jämfört med förra kvartalet, men lite sämre än för samma tidpunkt förra året.

Skånes prognos har däremot gått ned med fem procentenheter jämfört med föregående kvartal, enligt Manpowers arbetsmarknadsbarometer.