LO-kongressens beslut om månatliga inbetalningar till Avtalspension SAF-LO blir svårt att genomföra. Svenskt Näringslivs pensionsförhandlare Hans Gidhagen säger blankt nej.

– Månatliga pensionsinbetalningar är ingen bra lösning. Det skulle bli dyrare och krångligare, säger Hans Gidhagen.

Svenskt Näringsliv vill behålla dagens system.

Det innebär att arbetsgivarna betalar in preliminära pensionspremier varannan månad till pensionscentralen Fora, för att sedan göra en slutlig avstämning en gång per år.

LO-medlemmarna får sina pengar placerade i den aktiefond eller pensionsförsäkring de har valt en gång om året, normalt i februari eller mars.

Ville ha förändring
LO-kongressen i förra veckan bestämde alltså att LO ska arbeta för månadsvisa pensionsinbetalningar. Så fungerar de privatanställda tjänstemännens avtalspension, ITP.

Att pensionspremien beräknas och betalas in månad för månad är en uppenbar fördel för dem som har höga inkomster enstaka månader, till exempel på grund av övertidsarbete.

De kommer lättare över ”taket” i avtalspensionen, alltså den gräns vid vilken en betydligt större pensionspremie betalas in (30 procent av lönen i stället för 4,5 procent). I såväl ITP som Avtalspension SAF-LO går gränsen vid ungefär 30.000 kronor i månaden eller 360.000 om året.

Dyrare för arbetsgivarna
Hans Gidhagen medger att det troligen finns många LO-medlemmar som tjänar mer än 30.000 kronor enstaka månader, utan att komma över gränsen vid 360.000 kronor per år.

– Troligen skulle avtalspensionen bli dyrare för arbetsgivarna med månadsvisa inbetalningar, men det vet vi inte bestämt, säger Hans Gidhagen.

Överens om upphandling
På en annan punkt är LO och Svenskt Näringsliv däremot överens. I  parternas gemensamma pensionsnämnd finns nu en överenskommelse om hur upphandlingen av sparalternativ för avtalspensionen ska se ut.

– Vi har nått en överenskommelse om de krav vi ska ställa på förvaltarna, bekräftar Hans Gidhagen.

Överenskommelsen måste dock först godkännas av LO:s styrelse, som tar sitt beslut måndag den 16 juni.