Inflationstakten de tolv senaste månaderna ökade till 4 procent i maj. Det är betydligt mer än vad de flesta bedömare räknat med.

Det visar Statistiska centralbyråns, SCB, konsumentprisindex för förra månaden.

Drivmedel upp 13 procent
Det är inte minst den dyra oljan och drivmedelspriserna som får allt större genomslag i inflationstakten. De senaste tolv månaderna har drivmedelspriserna stigit med drygt 13 procent.

Högre kostnader för att bo driver också på inflationen. Räntekostnaderna steg under de tolv månaderna med 21 procent. Till detta kommer så högre pris på el med drygt 7 procent och eldningsoljan som blivit närmare 33 procent dyrare under samma period. Hyrorna ökade med 2,5 procent.

Priserna på livsmedel steg med drygt 8 procent. Det som blivit dyrare är bröd, spannmålsprodukter, frukt, mejeriprodukter och kött.

2 procent målet
Inflationstakten under maj på 4 procent kan jämföras med 3,4 procent månaden före. Det som drev upp inflationen den senaste månaden var framför allt högre drivmedelspriser.

Riksbanken har angett som mål att begränsa inflationen till 2 procent, med en accepterad avvikelse en procent upp eller ner.

Samtidigt har Riksbanken, skriver SCB, framhållit att effekterna av vissa tillfälliga störningar i inflationsutvecklingen tillåts slå igenom utan att penningpolitiken – läs styrräntan – ändras.