Europafackets idéer, bland annat att  arbetsrätt ska överordnas fri rörlighet är sympatisk, anser Margot Wallström, svensk EU-kommissionär. Däremot ställer hon sig inte bakom kraven på att ändra utstationeringsdirektivet.

Kommissionen förstår de fackliga organisationernas oro efter domarna Laval, Viking och Rüffert från EU:s domstol, betonar Margot Wallström, på besök i Stockholm.

Men hon är osäker på om det är en bra idé att riva upp det nuvarande utstationeringsdirektivet, något som drivs av bland andra socialdemokraterna i Europaparlamentet. Direktivet reglerar villkoren för arbetstagare inom EU som arbetar tillfälligt i ett annat land.

– Det finns stora risker med att riva upp direktiv eftersom de nya medlemsländerna sannolikt inte vill strama åt. Men ett protokoll eller uttalande som ger mer av politisk styrning är något man kan titta på, säger Margot Wallström.

Socialt protokoll
Hon hänvisar till Europafackets förslag om ett socialt protokoll som innehåller att arbetsrätten ska vara överordnad den fria rörligheten om de hamnar i konflikt.

Hur stor är risken för att det skulle bli ett sämre direktiv om det rivs upp?
– Det vet jag inte. Men jag tror det är viktigt att ta reda på sådant här innan så att det inte blir ett bakslag vid en ändring, säger hon.

Hon uppmanar Sverige och de andra nordiska ländernas företrädare att hårdare driva på för att systemet med kollektivavtal ska få stöd. Och hon tycker att den bästa vägen är att ändra i svensk lagstiftning för att framhålla modellen med kollektivavtal.

– Sverige måste stå på sig och hävda sitt system mycket mer aktivt. Det finns fortfarande olika tolkningar av domarna och så länge de finns måste Sverige använda utrymmet för att hävda sin modell, säger Margot Wallström, med hänvisning till Fredrik Reinfeldt att ta upp frågan på toppmötet i midsommar.

Folkomröstning på Irland
På torsdag, den 12 juni, avgörs folkomröstningen i Irland om ja eller nej till Lissabonfördraget som är tänkt att öka EU:s förmåga att fatta beslut efter utvidgningen till 27 länder.

Margot Wallström vill inte spekulera i vad som händer om folket rösta nej. För tillfället är det oerhört jämnt mellan ja- och nej-sidan.

– Folkomröstningen blir oerhört spännande. Förlusten vid ett nej blir stor och kännbar, säger hon.

Om det värsta skulle inträffa, ett nej, så är det en fördel att det är ett toppmöte med EU-ländernas regeringschefer veckan efter, anser Margot Wallström.