Sjukvårdspersonal får inte samma rätt till lön för vilotid som EU:s domstol gett dem i en dom. Det beslöt EU-ländernas arbetsmarknadsministrar natten till tisdagen. De enades också om ett bemanningsdirektiv som ger inhyrda rätt till samma lön som de anställda.

EU:s ordförandeland Slovenien lyckades få till det åtråvärda genombrottet natten till i dag, tisdag, när arbetsmarknadsministrarna enades om ett reviderat arbetstidsdirektiv och ett bemanningsdirektiv.

Sju ordförandeländer har tidigare försökt lösa frågorna om arbetstider och villkor för inhyrda arbetstagare. Genom att länder som Storbritannien och Tyskland hårt motsatt sig ett direktiv om att inhyrd arbetskraft ska likabehandlas med anställda på samma företag har inte heller arbetstiderna kunnat lösas.

Ministrarna i rådet har beslutat att den ”inaktiva” jourtiden, när personal sover på sina arbetsplatser, inte ska räknas som vanlig arbetstid.

Omstridd dom
EU:s domstol har i en omstridd dom tolkat det nuvarande arbetstidsdirektivet som att jourtid ska räknas som normal arbetstid också under vilotiden.

Om direktivet nu ändras tappar domen från EU:s domstol sin verkan.

Innan direktiven börjar gälla ska de igenom en andra läsning i parlamentet.

Starkt motstånd
När det gäller bemanningsdirektivet ligger beslutet i rådet nära det som redan tagits i parlamentet. Men när det gäller arbetstidsdirektivet finns starkt motstånd mot undantaget, opt out, från 48 timmars arbetsvecka.

De 48 timmarna ska kunna ökas till 60 timmar och också till 65 timmar efter överenskommelser mellan anställda och arbetsgivare, enligt rådets uppgörelse i natt.

Behåller undantag
Storbritannien får därmed behålla sitt undantag, något länder som Spanien, Belgien, Cypern, Grekland och Ungern protesterade mot. Därmed väntar hårda duster i parlamentet.

Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin var emellertid nöjd med att inaktiv jourtid inte ska räknas som arbetstid. Han ansåg också att överenskommelsen stärker den svenska modellen med kollektivavtal.

Likabehandling
Nattens uppgörelse innebär också ett genombrott för ett bemanningsdirektiv. Arbetskraft som hyrs in av ett företag ska likabehandlas med fast anställda från första dagen, enligt förslaget.

Men arbetsmarknadens parter kan överenskomma om avvikelser från likabehandling om vissa skyddsnivåer respekteras.
Därmed kan Storbritannien behålla sin regel om att de inhyrda måste arbeta minst 12 veckor på samma företag för att få samma rättigheter.

– Det är positivt att rådet äntligen lyckats ena sig om ett bemanningsdirektiv. Parlamentet ska nu utse rapportörer. Det finns motstånd mot opt out från arbetstiden men det handlar om att väga samman innehållet i de båda direktiven, säger Jan Andersson, socialdemokrat och ordförande i parlamentets sysselsättningsutskott.

Jan Andersson betonar att när arbetstidsdirektivet ändras tappar domarna från EU:s domstol sin verkan.

– Genom att ändra utstationeringsdirektivet kan också Lavaldomen tappa sin verkan, säger han.

FAKTA: Domar om jourtid
Två domar från EU:s domstol, Simap och Jäger, slår fast att jourtid ska räknas som arbetstid och att kompensation ska tas ut i nära anslutning till jourarbetet. Flera länder, bland annat Sverige, har drivit på för att ändra direktivet så att de båda domarna inte ska kunna styra arbetstidsreglerna. Det anses fördyra för främst vården när all jourtid ska räknas som arbetstid.