Enligt vänsterpartiet bekräftar flera EG-domar att den fria rörligheten och företagens intressen på den inre marknaden är överordnade och att löntagarnas rättigheter är helt underordnade.

”Domarna betyder att det är fritt fram för företag inom EU att konkurrera om anbud med de anställdas löner och villkor som insats. Vägen ligger därmed öppen för social dumpning”, skriver man i sitt uttalande.

Vänsterpartiet kräver i sitt uttalande att Sverige får juridiskt bindande undantag som innebär att fackförbunden har oinskränkt rätt att kräva svenska kollektivavtal av gästande företag. ”Bara så kan vi frånta EG- domstolen makten att sätta sig till doms över fackliga stridsåtgärder i framtiden”, skriver vänsterpartiet i sitt uttalande.

Partiet menar också att Sveriges förhandlingsläge är mycket starkt efter som Sverige inte skrivit på Lissabonfördraget.

Löftesbrott
”Sverige kan dessutom hänvisa till att det faktiskt utfärdades löften från dåvarande EU-kommissionen inför vår folkomröstning om medlemskapet 1994, att den svenska kollektivavtalsmodellen och rätten att vidta fackliga stridsåtgärder inte skulle påverkas negativt av EU-medlemskapet”, skriver vänsterpartiet i sitt uttalande.

Vänsterpartiet ser stora möjligheter att fälla fördraget i en omröstning i riksdagen. Det krävs barn att en fjärdedel av ledamöterna röstar nej påpekar partiet.

”Det ger oppositionen en unik möjlighet att sätta press på regeringen att förhandla fram ett undantag för kollektivavtalsmodellen, oavsett om man är för eller mot EU och oavsett om man tycker att det nya fördraget är bra eller dåligt”.

Vänsterpartiet tycker också att det mest demokratiska vore att det blev en folkomröstning om Lissabonfördraget.

Krav på undantag
”Vi anser inte att Lissabonfördraget är bra, och kommer att fortsätta argumentera emot att det antas. Men om övriga partier är helt ovilliga att låta folket besluta om fördraget, och att det finns en majoritet i riksdagen för att godkänna det är kravet på undantag för svensk kollektivavtalsmodell ett sätt att ta ansvar om man tar fackliga rättigheter på allvar”, skriver vänsterpartiet.

Slutligen riktar sig partiet till socialdemokraterna i en uppmaning att agera för den svenska kollektivavtalsmodellen.

”Om det ska vara möjligt att få regeringen att agera för garantier att vi får ha kvar den svenska kollektivavtalsmodellen krävs att socialdemokraterna tar sitt ansvar tillsammans med oss”, avslutar partiet i sitt uttalande.