Lars Ohly framförde kravet på höjd arbetsgivaravgift för otrygga anställningar i en debatt som hölls innan partikongressens öppnande.

Samma krav upprepade han i sitt inledningstal.

– Vi vill höja arbetsgivaravgiften för otrygga anställningar så att det blir svårare att utnyttja människor på arbetsmarknaden, sa han.
Hans förslag innebär att arbetsgivaravgiften höjs med fem procent för alla anställningsformer som kallas behovsanställning, timanställning, projektanställning och liknande.