Vänsterpartiets programkommission ville ändra skrivningen i partiets program att vänsterpartiet skulle verka för att ”normalarbetstiden ska kortas”.

– Det verkar inte som om vi har stöd för den frågan i dag, sa Lars Ohly i en debatt precis innan kongressens öppnande.

– Jag anser att vi får återkomma till den när vi har löst andra orättvisefrågor på arbetsmarknaden. Som att alla som vill ha heltid ska få det, som att man ska få lika lön för lika arbete.

Ungefär samma sak proklamerade han i sitt öppningsanförande.

Viktigt med visioner
Men partiledningen hade missuppfattat opinionen i partiet. Flera talare var uppe i talarstolen och krävde att ”sex timmars arbetstid med bibehållen lön är målet”. Debatten blev också så lång att den fick fortsätta på lördagsförmiddagen. Många talade om att det var viktigt med visioner.

– Vi måste ge framtidshopp hos människor. Få dem att tro att en annan arbetstid är möjlig, sa Ana Rubin från Göteborg.

Flera andra talare talade om det skulle betyda en utslätning av partiet om man tog bort kravet om sex timmars arbetsdag.

Programkommissionens Ali Esbati hävdade dock att det var svårt att få facket med på att sänka arbetstiden. Därför så var den mjukare skrivningen bättre. Han fick mothugg mot den förklaringen:

I takt med facket?
– Visst ska vi gå i takt med facket. Men vilken del av facket – ledningen eller medlemmarna?, sa Patrik Strand från Skåne.

På lördagsförmiddagen genomfördes sedan omröstningen. I stort sett hela kongressen gick emot programkommissionen och röstade för att behålla kravet på sex timmars arbetsdag. Efter om röstningen var ändå Lars Ohly nöjd.

– Förslaget tolkades som att vi ville ta bort målet om sex timmars arbetsdag. Nu förtydligade kongressen att det målet är kvar. Men det är många små steg fram till det, sa han.