Arbetslösa som bor i gränstrakter måste ta anvisade jobb i grannlandet, annars kan de förlora a-kassan, enligt en dom från regeringsrätten som meddelades i dag, torsdag.

Att jobbet ligger utomlands är inget skäl att tacka nej. Det fick byggnadsarbetaren Per-Olov Olsson i Värmland erfara när han 2003 fick sänkt a-kasseersättning för att han tackat nej till ett arbete i Norge som arbetsförmedlingen anvisat honom att söka. Att han hade små barn och skulle tvingas vara borta från hemmet mer än tolv timmar per dygn var inte heller skäl nog.

Byggnads som tyckte att a-kassan gjort fel överklagade beslutet och drev Per-Olov Olssons ärende ända till regeringsrätten. Men i dag kom domen som ger a-kassan rätt.

Principfråga
– Arbetslösa tvingas nu ta arbete i andra länder trots att de inte har en aning om anställningsvillkoren och försäkringsskyddet som gäller i landet. Det är vansinnigt, säger Hans Tilly, Byggnads ordförande.

Han säger att det rör sig om en principfråga, som kan få konsekvenser för många fler än dem som bor vid norska, finska och danska gränsen.

– Det kan tänkas att de i norra Sverige kan tvingas ta jobb i Ryssland och att arbetslösa i Stockholm kanske tvingas pendla till Estland, så det här är en oerhört allvarlig dom.

Uno Ströberg, enhetschef för försäkringsjuridiska, på a-kassornas tillsynsmyndighet IAF, tycker dock att domslutet är riktigt.
– Det har gått i enighet med vår uppfattning. Man kan inte tack nej till ett arbete utan att riskera sanktion, säger han.

Att domen skulle tvinga arbetslösa att ta jobb i vilket land som helst, är dock felaktigt enligt honom. Arbetet måste anses lämpligt och det är flera faktorer som avgör vad som är lämpligt arbete.

Individuella prövningar
– I det här fallet rörde det sig om Norge. Då finns stora kulturella och språkliga likheter, och likheter i socialförsäkringssystemet. Det handlar också om reseavstånd, säger han.

Enligt Uno Ströberg är det främst jobb i Norge, Danmark och Finland som arbetslösa kan tvingas söka, men han tillägger att det måste göras individuella prövningar i varje enskilt fall.

Hans Tilly på Byggnads tycker att det finns tillräckligt stora skillnader även inom de nordiska ländernas system, och att man inte kan kräva att arbetslösa ska få lov att pendla över gränserna. Facket kommer därför att försöka få regelverket ändrat.

– Vi har medlemmar som också är riksdagsmän och jag utgår från att de tar tag i det här med all kraft, säger han.