/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/opinion_2008.gif

Fyra av tio i LO-opinion vill ha en bortre parentes i a-kassan.

Socialdemokraterna, senast Mona Sahlin på LO-kongressen, diskuterar en bortre parentes. Efter en tid, ett år har nämnts, ska a-kassan ersättas av ett utbildningsstöd, som är lägre. För att få pengarna måste den som är arbetslös delta i någon Ams-utbildning.

LO-kongressen beslöt att arbeta för i första hand att taket i a-kassan ska höjas så att huvuddelen av löntagarna får 80 procent i ersättning. På lång sikt är målet 90 procents ersättning.

49 procent i LO-opinion tycker att det är viktigast att höja taket. Lika stor andel, 49 procent, tycker att det viktigaste är att höja nivån till 90 procent.