Nya regler i sjukförsäkringen gäller från den 1 juli. Trots en intensiv motståndskampanj röstade riksdagen i dag, torsdag, igenom förändringarna. Röstsiffrorna var 138 mot 126.

Regeringen gjorde vissa ändringar i sitt förslag efter massiv kritik bland remissinstanserna. De förändringar som genomförs är, trots det, de mest omfattande på 15 år. Huvudpunkterna är:

• Den som är sjukskriven ska efter tre månader få sin arbetsförmåga synad – kanske kan han eller hon göra något annat än sitt vanliga jobb men hos samma arbetsgivare.

• Efter sex månader ska Försäkringskassan i samarbete med Arbetsförmedlingen pröva om den sjukskrivna klarar något annat jobb än det som han eller hon är sjukskriven från. Det gäller på hela arbetsmarknaden.

• Efter ett år ska det egentligen vara färdigsjukskrivet. Men det går att ansöka om förlängd sjukpenning som innebär en ersättning på 75 procent i högst 550 dagar. Den som har en mycket allvarlig sjukdom kan dock får 80 procents ersättning längre än så. För att komma i fråga ska den sjukskrivna lida av till exempel tumörsjukdomar eller vänta på en organtransplantation.

• Sjukersättning, det som förr hette förtidspension, ska bara vara aktuell för den som bedöms ha förlorat sin arbetsförmåga för all framtid.

En konsekvens av riksdagsbeslutet är att cirka 70.000 personer som i dag har varit sjukskrivna i mer än ett år får sin ersättning sänkt från den 1 juli.