När Jörgen Olsson kom överens med sin fru om att vara hemma lika länge med sonen menade han 50-50 och hon 30-70.
– Ibland behöver vi bättre argument vid köksbordet, säger han.  Men kongressen höll fast vid LO linje om en tredelad föräldraförsäkring.

LO ska också i fortsättningen verka för en försäkring där en tredje del går till var förälder och där föräldrarna själva gör upp om den sista tredjedelen.

Kongressen beslöt också att verka för en 90-procentig ersättningsnivå (nuvarande är 80-procentig).

Att höja taket i föräldraförsäkringen och den tillfälliga föräldraförsäkringen kommer också att vara ett mål, men lägre prioriterat än sjukförsäkringen och a-kassan, eftersom dessa två idag har lägre tak.

Ett steg på vägen
I en gemensam motion krävde Hotell och restaurangfacket och Handels att LO verkar för en individualiserad föräldraförsäkring, det vill säga där föräldradagarna delas lika mellan föräldrarna.

LO-styrelsen besvarade motionen med att inte vara emot själva idén utan taktiken. Med det lät sig Handels första vice ordförande Susanna Gideonsson sig nöja.

LO:s näringspolitiska chef Irene Wennemo tror att viktiga politiska steg mot en tredelning ligger inom räckhåll.

– Beslutet från förra kongressen om en tredjedelsprincip gav oss verkligen styrka. Just nu är det bäst att ligga kvar vid den, säger hon.

Fördommar
Jörgen Olsson från Hotell och restaurangfacket yrkade för ett bifall till motionen. En tredelning är ett steg i rätt riktning, anser han, men han hade hoppats på högre visioner.

Till vardags är han croupier i Valbo och får utlopp för sitt starka fackliga engagemang i som avdelningsordförande i Gävleborg och styrelseledamot i Hotell- och restaurangfacket. Liksom på öppna förskolan.

För honom är det viktigt att lyfta mångfaldsfrågan, och prata om vårdnadshavare i stället för mamma och pappa. Och att belysa fördomarna kring könsroller.

Som han hittade också hemma hos sig.

– Det är tur att man jobbar fackligt. Efter tuffa förhandlingar så blev det 50-50, säger han hon hur han och hans fru delade på föräldraledigheten.