Efter sex veckor avslutade sjuksköterskorna sin strejk. De fick igenom förbättringar i sitt avtal, dock som man kunde förutse långt mindre än vad de hade hoppats på. Många medlemmar är besvikna.

Besvikelsen späds på genom att medierna beskriver utgången som ett fiasko. Aftonbladets Lena Mellin nedlåtande kommentar är typisk. Hon framställer strejken som löjlig med tanke på de stora förväntningarna.

Men att sjuksköterskorna fick ge med sig betyder inte att de inte vann något. För det första har de fått igenom avtalsskrivningar som tvingar de sämsta landstingen att släppa fram löneglidning i de lokala förhandlingarna.

För det andra kan de se strejken – för att citera gamle Saf-basen Nicolin – som en investering för framtiden. De har satt sig respekt hos arbetsgivarna och stärkt den egna självrespekten. Det är en bra grund för nästa avtalsrunda.

En sak är säker. Kraven på en höjning av lönerna i kvinnodominerade yrken kommer inte att försvinna. De kommer att återkomma med förnyad kraft i avtalsrörelse efter avtalsrörelse tills en löneutjämning har skett.