Slutet av maj blir kongresstid om fyra år igen. LO-kongressen avslutade årets fem dagar med att slå fast datumen: den 25 till den 28 maj 2012.

I en tilläggsattsats från LO-styrelsen fick den också möjligheterna till att flytta kongressen till någon gång under 2012 om så kommer att krävas.

Valberedningen till nästa kongress valdes också nu, för att slippa tidigare problem med att som tidigare utse valberedning först när kongressen inleds.

Sammankallande är Ylva Thörn, Kommunal. Övriga ordinarie ledamöter är Anders Ferbe, IF Metall, Susanne Gideonsson, Handels, Hans Tilly, Byggnads, Malin Ackholt, HRF.

Suppleanter är Thomas Abrahamsson, Seko, Lars-Göran Johansson, Pappers och Håkan Pettersson,  Elektrikerförbundet.

Och eftersom motionen om att flytta västerut avslogs av årets kongress kommer även nästa övning att hållas i Stockholm.