Inför LO-kongressen berömde tidningen Expressens ledarsida den borgerliga regeringen för att ha valt ”en smart väg genom att angripa facket bakvägen, genom a-kassan. Det har minskat fackets medlemsantal vilket gör deras förhandlingsposition betydligt svagare”.

Smaka på den formuleringen. Till skillnad från regeringen så hycklar inte Expressen. Tidningen säger med rå uppriktighet att syftet med att försämra a-kassan är att sänka lönerna för fackets medlemmar.

Med en hånfull formulering tillägger ledarskribenten: Skyll er själva, ni har gapat över för mycket.

En gång i tiden var Expressen en tidning som sa sig stå på småfolkets sida. Det var inte bara tomt prat. Hatfyllda utfall av denna typ hade varit otänkbara för tidningens första redaktörer.

Ledarredaktionen ett annex till Svenskt Näringsliv

Men numera är ledarredaktionen ett annex till Svenskt Näringsliv. Omorienteringen har lett till läsarflykt. Tidningen har halverat sin upplaga på tjugo år. Tidningen läses nu främst av moderater. Enligt en läsarundersökning utgör de mer än hälften av läsekretsen.

På LO-kongressen ägnades a-kassan en längre debatt. Det handlar inte bara om en återställare. Även den a-kassa som fanns före valet hade brister. Uppgiften är att vid en s-valvinst skapa en bättre försäkring än den som de borgerliga slagit sönder.

Uppgiften kommer inte att bli lätt. Politiskt har miljöpartiet öppnat för en kompromiss med de borgerliga om a-kassan. Det är en komplikation om miljöpartiet skulle få en vågmästarställning efter nästa val.

Socialdemokraterna har inte råd att schabbla med a-kassan

Ekonomiskt handlar det om ett stort åtagande för en ny s-regering. Det gäller inte bara kostnader för höjda tak och höjda ersättningsnivåer. Det handlar även om kostnader för kraftigt sänkta egenavgifter, återinförande av avdragsrätten för a-kasseavgiften och en indexering av försäkringens värde.

Hur avvägningen mellan dessa önskemål ska göras kan alltid diskuteras.

Men vad LO-medlemmarna har rätt att vänta sig av socialdemokraterna är ett partiet i god tid före nästa val presenterar ett genomarbetat och tydligt förslag. Partiet har inte råd att schabbla med a-kassan.