Olikheter och likheter var temat för Sacobasen Anna Ekströms korta tal på LO-kongressen.

– Visst tycker vi olika. Vi vill ha större löneskillnader, ni mindre. Vi vill att rörligheten över gränserna ska öka, ni vill reglera den. Men vi respekterar och gillar varandra. Och det gör vi därför att vi anser att vi har världens bästa jobb.

Anna Ekström, ordförande för akademikerorganisationen Saco, hittade frågor som förenar hennes organisation och LO när hon talade – kort – på kongressen i dag.

Anna Ekström berörde också problemet med överutbildning, att människor inte får tillfälle att använda sin utbildning i praktiskt arbete.

Saco organiserar runt 600.000 i 24 yrkesförbund.