Det är inte trafikskadelagen utan fördomarna som måste ändras för att arbetarbarn inte ska diskrimineras efter trafikolyckor, enligt kongressen som röstade ner två motioner som ville att LO skulle verka för lagändringar.

Arbetarbarn får ut lägre ersättning från trafikskadelagen än akademikerbarn, då barnen till högutbildade förväntas få högre livsinkomster.

Fel ansåg flera kongressombud som talade för två motioner om att trafikskadelagen och skadeståndslagen skulle ändras.

– Det kallas framtida karriäreffekt att akademikers barn värderas högre än arbetarklassens barn. Det är inte rättvist. Varför är arbetarklassens barn mindre värda? frågade Stefan Jönsson, från IF Metall som nyligen fattat beslutet att verka för samma lagändring på sin förbundskongress.

Svårt att bedöma
LO-styrelsen vill dock inte se någon ändring av lagen, utan hänvisade till försäkringsrättens principer, om att den drabbade ska försättas i samma situation som om skadan aldrig inträffat, även om det är svårt att göra ekonomiska bedömningar för barn.

– Det kräver att man tittar på varje enskilt fall och försöker så gott det går att ta hänsyn till all information som finns för att göra individuella bedömningar. Vi tror ändå att en schablonberäkning, som är alternativet, faktiskt inte är mer rättvist, sa Renée Andersson som föredrog frågan för LO.

Vill ändra fördomar
Även Erland Olauson talade för styrelsens linje och konstaterade att kongressen egentligen inte var förbannad på lagen utan på fördomarna hos dem som tillämpade lagen. Han lovade att LO skulle verka för att besluten och fördomarna ändras, men inte själva lagen.

Efter jämna omröstningar om båda motionerna gick kongressen på styrelsens linje.