– Lönerna för arbete stagnerar eller sjunker i världen samtidigt som företagens vinster stiger. Två miljoner människor dör varje år av arbetsrelaterade olyckor eller sjukdomar.

Utblicken i världen stod Guy Ryder för i ett tal till kongressen i eftermiddag. Han är generalsekretare för Internationella fackliga samorganisationen.

Drygt 300 nationella fackliga centralorganisationer är anslutna och konfederationen representerar 170 miljoner medlemmar i 153 länder.

Guy Ryder berättade att han noterat svårigheterna och utmaningar som svenska LO står inför.

– Det visar att man inte ens kan ta den starka svenska centralorganisationen som självklar. Utmaningarna vi står inför globalt går bara om facken står starka.

Han slog också ett slag för att den fackliga rörelsen ska samarbeta med progressiva organisationer och politiska allierade.

– Misslyckas vi öppnar vi dörren för reaktionära och opportunistiska krafter, sa Guy Ryder.