Slopa karensdagen i sjukförsäkringen och höj sjukpenningen från 80 till 90 procent av lönen. De LO-kraven, som kongressen beslutade om i tisdags, betyder 100 procents ersättning för den som är sjuk –  om avtalsförsäkringarna räknas in.

Så generös ersättning vid sjukdom ville LO:s styrelse inte ställa sig bakom. Inför kongressen argumenterade styrelsen för att en viss självrisk – i form av karensdag och lägre ersättning än lönen – behövs, i annat fall måste kontrollen av de sjuka skärpas.

Men argumenten imponerade inte på kongressombuden.

– I Norge gäller 100 procents ersättning och ingen karensdag, sa Dan Gabrielsson, Kommunal. Det fungerar. Vi tjänar på att tro gott om människor.

– Karensdagen slår hårdast mot dem som tjänar minst och har de tyngsta jobben, sa Birgit Ludvigsson, Handels. Sjuknärvaron på arbetsplatserna är ett problem som vi diskuterar för lite.

Vill slopa kongressdag
Kongressen beslöt att LO ska arbeta för slopad karensdag, så som Handels, Hotell- och restaurangfacket och Seko hade föreslagit i en gemensam motion. Majoriteten var så stor att rösterna inte behövde räknas.

Kravet på 90 procent av inkomsten i sjukpenning, som fanns i samma motion, röstades igenom med 238 röster mot 143 för LO-styrelsens linje.

– Lite olyckligt, kommenterar Renée Andersson, som företrädde LO:s styrelse på kongressen. Det här kan ta udden av våra avtalsförsäkringar, och minska resurserna för att lösa andra viktiga frågor som förbättrad a-kassa.

Komplement till ersättningen
Avtalsförsäkringarna ger ett komplement på tio procent av lönen från och med den 15:e sjukdagen, då sjukpenning börjar betalas ut (de två första veckorna betalar arbetsgivaren sjuklön, som är på 80 procent).

Om LO skulle lyckas driva igenom sitt krav på 90 procent av inkomsten i sjukpenning, så är det främst en vinst för dem som saknar avtalsförsäkringar: egenföretagare och anställda som inte har kollektivavtal.

Rätt till rehabilitering
För dem som har kollektivavtalad sjukförsäkring skulle den sammanlagda ersättningen vid sjukdom bli 100 procent av lönen från och med 15:e sjukdagen. I dag finns ingen lagstiftning som hindrar att den sammanlagda ersättningen blir så hög.

LO-kongressen beslutade också att LO ska verka för anställdas rätt till rehabilitering. LO vill att en del av de sociala avgifterna öronmärks för rehabilitering. Arbetsgivare som tecknar omställningsavtal där rehabilitering vid sjukdom ingår ska slippa denna del av de sociala avgifterna.

FAKTA: Sjukpenning
Under april i år fick omkring 187.000 personer en utbetalning av sjukpenning. 118.000 kvinnor och 69.000 män. Vid månadsslutet var 68.000 personer sjukskrivna sedan minst ett år.
Faktakälla: Försäkringskassan