/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/t_-gustavsson_2308.jpg

Hallå där Thomas Gustavsson, ombud för Fastighets i Göteborg och ledamot av förbundsstyrelsen, som fick avslag på motionen om att tillsätta en ombudsman för att säkerställa humorn i förbunden..

Den avslogs? 
– Ja, men då lade jag fram ett tilläggsförslag som gick ut på att vi ändå skulle använda oss av numret på motionen, 17:41.  Numret kunde tryckas upp på t-shirts och annat för att påminna oss om att det ska vara roligt i facket. I den euforiska känslan som blev sa kongressen ja till tillägget.

Och sedan?
– Dagen efter kom de på att det inte går att säga ja till ett tillägg som hör till en motion som blivit avslagen.

Hur kändes det?
–17:41 är ändå den humoristiska koden nu. Kanske har den ändå uppfyllt sitt syfte. Alla på kongressen vet ju vad den innebär i alla fall och sedan går det ju att etablera den lite grann.