Att LO ska verka för heltid var inte svårt att ena kongressen om sent under måndagskvällen. Mer debatt blev det däremot om att släppa lagkraven, innan kongressen kunde besluta att avtalsvägen ska komma i första hand.

– Handen på hjärtat, hur många tror på att vi ska fixa det avtalsvägen, undrade Marie Lander från Seko.

Det allra bästa vore också enligt henne om rätten till heltid reglerades i huvudavtalsförhandlingarna.

Ville ha garantier
Hon ville också ha garantier för att om LO misslyckas med att få in sådana skrivelser i huvudavtalet, i stället driver frågan lagstiftningsvägen.

– Om vi lämnar det till förbunden är jag rädd att ingenting händer, sa Marie Lander men fick inget gehör för sin tilläggsattsats.

Under utskottsarbetet gjordes dock en ändring i de fackliga riktlinjerna, vilken innebar tydligare skrivningar om att lagstiftningsvägen inte stängs. LO ska i fortsättningen verka för att rätten till heltid och till arbetstidsförkortningar i första hand införs i kollektivavtal, men också – i andra hand – genom lagstiftning.

Olausonkupp
Eva-Britt Dahl poängterade att rätten till heltid nu hamnar högt upp på dagordningen.

LO:s föredragande Erland Olauson passade som avgående avtalssekreterare på att säga något som han inte var säker på att styrelsen höll med om.

– Vi vet ju att jämställdheten står högt upp på dagordningen i nästa avtalsförhandlingar. Och vi vet ju att jämställdhetspotter inte är populärt, men heltid är jävligt populärt.

Ingen lagkatalog
Kongressen avslog också andra förslag om att verka för förändringar i lagar som las och mbl, till exempel att förändra lagen om anställningsskydd så att arbetsgivarna inte ska kunna köpa loss medarbetare som de inte gillar.

– Vi vill inte ha en katalog över lagförslag med oss från kongressen, sa Erland Olauson och fick kongressen med sig.

Kongressen avslog också motionen om att verka för ett politiskt gehör för att upphäva förbudet mot stridsåtgärder mot enpersons- och familjeföretag.