Riktlinjer för etiska penningplaceringar ska slipas fram. Kongressen vill ha en gemensam grund för de olika förbundens förvaltning.

Etiska riktlinjer är inget nytt i facken. För fackens egna pengar och för medlemmarnas pensionspengar är det extra viktigt även om grundlinjen länge har varit att pengarna ska placeras så att de ger god avkastning med låg risk.

– Men om detta ska tas upp på alla nivåer behövs ett likvärdigt sätt att se på de här frågorna. Många medlemmar är inte insatta i det här men vi måste visa våra medlemmar att det här är viktiga frågor, sa Annika de Klonia från Handels och yrkade på en gemensam plattform för hur en större delaktighet och ansvar i placeringen av fackens och medlemmarnas pengar ska gå till, något som också kongressen biföll.

Även frågan om de ibland mycket stora ersättningarna till finansförvaltare finns med i kongressens beslut, där LO ska verka för att pensionsförvaltare samordnar sig i sin syn på hur stora ersättningarna egentligen ska kunna vara.

LO ska dock inte heller fortsättningsvis vara aktiv i ett näringspolitiskt hänseende eller ta risker med medlemmarnas pensionspengar.