Den framväxande tjänstesektorn och regional utveckling var hörnstenarna i debatten om LO:s näringspolitik.

– Sju av tio av våra företag har mindre än tio anställda. Den genomsnittliga arbetstiden är 55 procent. Var tredje som blir anställd får en deltidsanställning, trots att nio av tio vill ha en heltid, sa Linda Larsson från Hotell- och restaurangfacket.

Hon försvarade den motion som HRF lämnat in tillsammans med Handels och Seko om att LO bör avsätta pengar för att utreda de delar av främst tjänstesektorn där de största hoten mot kollektivavtalen finns.

Enligt henne står tjänstesektorn nu inför likartade problem som industriarbetarna stod inför i fackets barndom.

– Det är som att börja om från början. Vi kämpar varje dag mot oseriösa arbetsgivare, mot svartarbete, kring problematiken kring de papperslösa. Men det räcker inte. Vill vi att arbetsgivarna inte ensidigt ska diktera villkoren så behövs en gemensam facklig strategi.

Satsningar behövs, var också LO-styrelsens svar, men det bör överlåtas till repskapet att utarbeta formerna för det.

Mer fokus måste också riktas mot infrastruktursatsningar och regional utveckling där fack och arbetsgivare måste engageras mer i de regionala tillväxtprogrammen, enligt det näringspolitiska program som kongressen klubbade.