Förtroendevalda riskerar att bli utan a-kassa om de blir arbetslösa. Tjänstledighet för fackliga uppdrag är nämligen inte a-kassegrundande. Det faktumet fick LO-kongressen att köra över styrelsens förslag.

– Det är inte rimligt att man ska få sämre a-kasseersättning på grund av fackliga förtroendeuppdrag, eller i värsta fall bli utan helt, sa Ronny Nilsson från Skogs- och träfacket när frågan i dag debatterades på LO-kongressen.

Lobba för ändring
Två motioner föreslog att LO skulle verka för att reglerna ändrades, vilket styrelsen och kongressen instämde i.

Men Skogs- och träfackets avdelning i västra Sverige ville gå längre än så, och föreslog att LO skulle undersöka möjligheten att teckna en försäkring för förtroendevalda för att fylla ut eventuellt förlorade a-kasseersättning.

Det ville inte LO:s styrelse. Per Johansson, som förde styrelsens talan, tyckte att det skulle försvåra arbetet med att få reglerna ändrade.

– Ska vi säga att vi kräver att regeringen ordnar det, men gör de inte det så fixar vi det själva? Det ska vi inte bjuda regeringen på, sa han.

För viktigt för taktik
Men Tony Berggren, från Skogs- och träfacket, stod på sig. Han tyckte att frågan var för viktig för att prata taktik och principer.

– Vem ska betala ersättningen för dem som drabbas medan vi väntar på ett politiskt beslut? Det är omoraliskt att värva nya förtroendevalda när vi vet att de kan riskera att förlora sin trygghet, sa han och vann kongressens gillande.

LO fick inte bara i uppdrag att verka för ändrade regler utan också att undersöka en försäkringslösning i väntan på att reglerna ändras.

Mer om a-kassa
Kongressen beslutade också att LO ska verka för att inträdesvillkoret i a-kassan slopas och att arbetsvillkoret förändras så att det omfattar fler.

Dessutom tyckte kongressen att även särskilda anställningsstöd ska räknas som grund för ett arbetsvillkor, och att alla föräldraledighet ska ses som överhoppningsbar tid i a-kassans regelverk.