LO-kongressen avslog förslaget att arbeta för att införa ett ett sysselsättnings- och tillväxtmål för Riksbanken. Europafacket har tidigare krävt att den europeiska centralbanken ECB, ska införa ett sådant mål.

I dag har den svenska Riksbanken ett enda mål. Det är att hålla valutan stabil, vilket i Riksbankens tolkning är att hålla inflationen runt 2,0 procent.

Handels, Trasport och Hotell- och restaurangfacket hade till kongressen krävt att Riksbanken ska tilldelas ännu ett mål, målet att hålla uppe sysselsättning och tillväxt.

Motsägelsefullt
Ett liknande krav togs av Europafacket i somras, riktat till den europeiska centralbanken ECB.

– Då är det underligt om Sverige som enda land skulle säga nej, säger Lars-Anders Häggström från Handels.

– Det är viktigt att penningpolitiken ger rätt stöd.  Därför tycker vi att LO ska ha en mer öppen och offensiv syn på penningpolitiken.

Och sysselsättning och tillväxt är lika viktigt som att bekämpa inflationen.

– Riksbanken har de senaste åren alltför aktivt bekämpat inflationen. Det har försvårat för att upprätthålla sysselsättningen, och i dagens läge med begynnande lågkonjunktur ska Riksbanken kunna ta hänsyn till sysselsättning och tillväxt.

Annorlunda situation
Föredragande LO-ekonomen Lars Ernsäter anser att förhållandena inte är desamma i Sverige som inom valutaunionen EMU. Med olika länder med olika ekonomisk utveckling är det svårare för en centralbank att hitta en penningpolitik som passar alla länder, anser han.

Den svenska Riksbanken har under flera år visserligen inte lyckats hålla inflationsmålet, men de har lyckats med att dämpa förväntningarna på inflationen, vilket i sig varit värdefullt, anser han.

Dessutom väger Riksbanken i dag in många aspekter.

– En riksbank som bara ser till inflationen skulle till exempel genast höja räntan i det läge som är just nu. Men det gör inte Riksbanken. Man måste också ta hänsyn till arbetslösheten och resursutnyttjandet, säger Lars Ernsäter.

Det blev också kongressens beslut att inte verka för ett sysselsättnings- och tillväxtmål för Riksbanken.