LO-styrelsen bantas till elva personer.

Förutom LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin och de båda vice ordförande Per Bardh och Ulla Lindqvist, som är självskrivna ledamöter i styrelsen, valdes:

Stefan Löfven, IF Metall
Ylva Thörn, Kommunal
Lars-Anders Häggström, Handels
Janne Rudén, Seko
Hans Tilly, Byggnads
Per Winberg, Transport
Ella Nia, Hotell- och restaurangfacket
Tommy Andersson, Grafiska fackförbundet