LO ska driva på  för att Sverige inte skriver på EU:s nya fördrag, Lissabonfördraget, förrän den svenska utredningen om Lavaldomens följder är klar.  Beslutet om hur LO ska hantera Lavaldomen och Lissabonfördraget föregicks av en  två och en halvtimme lång  debatt – och en återremiss till kongressens  redaktionsutskott.

– EG-domstolens dom i Lavalmålet är ett av de allvarligaste hoten mot oss i fackföreningsrörelsen sedan början av 1900-talet, sa Johan Lindholm från Byggnads.

Han föreslog att LO skulle verka för att Sverige inte ska skriva på EU:s nya fördrag, Lissabonfördraget, förrän facket fått garantier på att den svenska kollektivavtalsmodellen kan bestå. 

Styrelsen emot
Han fick stöd från en rad talare från bland annat Transport och Grafikerna, men inte av LO-styrelsen.

– Vi är totalt eniga om vad vi vill uppnå. Vi vill se till att strejkrätten på EU-nivå inte underordnas utan överordnas den fria rörligheten. Vi är överens om att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Men en punkt skiljer oss åt – styrelsen vill inte driva ett nej till EU:s nya fördrag om Lavalfrågan inte löses, sa Erland Olauson, avtalssekreterare i LO.

Han ville i stället sätta press på regeringen genom att tydligt markera att LO inte skriver på något nytt huvudavtal förrän Lavalfrågan är löst. På så vis blir det regeringens fel om huvudavtalsförhandlingarna misslyckas, sa han.

Ingen sluten omröstning
Även styrelsen fick stöd från flera förbund, bland annat från IF Metall och Kommunal, och debatten pågick i två och en halv timme. Johan Lindholm från Byggnads samlade till och med in de 50 namnunderskrifter som krävs för att begära en sluten omröstning om sitt förslag, men kongressen övertalade honom att ta tillbaka begäran.

Torkel Blom från Transport kom då med ytterligare ett förslag i frågan; att LO ska verka för att riksdagen inte fattar beslut om fördraget förrän Lavalutredningen som pågår är klar.

Erland Olauson var villig att gå med på Torkel Bloms förslag, men ville hellre att kongressen skulle enas. Därför föreslog han att kongressens redaktionsutskott skulle försöka jämka samman de olika förslagen.

– Det finns ett oerhört värde i att vara överens. Så gör vi inom fackföreningsrörelsen, vi har en hård och öppen debatt, men när vi väl bestämt oss är vi enade, sa han.

Nattmangling
Och efter en mangling i redaktionsutskottet, som LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin leder, kunde kongressen enas kring sina krav helt utan ny debatt. Beslutet fattades halv tolv på kvällen.

LO ska alltså driva att Claes Stråths utredning om hur svenska lagar bör justeras efter EU:s Lavaldom ska presenteras innan riksdagen bestämmer sig för att skriva under Lissabonfördraget. Om utredaren ska tvingas skynda på eller om ratificeringen av fördraget kan vänta överlåter LO till regeringen att besluta.

– Men vi vill klargöra vad vi tycker och skingra oron i de fackliga leden, sa Wanja Lundby-Wedin.

Lena Blomquist
08-796 27 98
Skriv ett e-postbrev till reportern