90 procents ersättning vid arbetslöshet, och inga karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen. Men efter att LO-kongressen ställde sig bakom det förslaget upptäckte presidiet att det stred mot ett tidigare beslut om 80 procent.

LO-kongressen ställde sig bakom förslaget om 90 procent och slopade karensdagar före lunch i dag, sedan särskilt Dan Gabrielsson, kongressombud för Kommunal, argumenterat starkt för att facket ska ”tro gott om människor”.

Beslutet innebar att kongressen ställde sig bakom en motion från Handels och Hotell- och restaurangfacket.

Motstridigt beslut
Men samtidigt hade kongressen godkänt LO-styrelsens förslag om hur LO bör se på arbetslöshetsförsäkringen. Och där sägs uttryckligen att ”de allra flesta löntagare” ska ha en ersättning motsvarande 80 procent av lönen före arbetslösheten, vilket innebär att taket för arbetslöshetsersättningen måste höjas.

Kongressen kan inte fatta två motstridiga beslut, och under en intensiv debatt togs frågan om 80 eller 90 procents ersättning upp på nytt.

Politiskt gångbart?
LO:s chefsekonom Dan Andersson varnade kongressen för att ge LO:s företrädare ett så otydligt mandat som ”90 procent”, utan att tala om hur högt taket för ersättningen ska vara. ”Bete er inte som Vårdförbundets kongress”, uppmanade Dan Andersson, som ansåg att 90 procents ersättning kommer att öka kraven på kontroll av de arbetslösa och dessutom blir omöjligt att få respekt för i förhandlingar med socialdemokraterna.

IF Metalls Anders Ferbe betonade att 80 procents ersättning, men med höjt tak, ger mer i plånboken för de flesta.

En rad talare invände att LO inte kan anpassa sin linje efter vad som är politiskt gångbart, och stödde ”visionen” om 90 procents ersättning.

Nytt beslut krävs
I det skedet klev LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin in i debatten. Hon lyckades få kongressen med på att lämna över frågan till kongressens redaktionsutskott, som ”med respekt för motionsbifallet” (om 90 procents ersättning och slopade karensdagar) får i uppdrag att arbeta ihop motionens förslag med LO-styrelsens.

Utifrån redaktionskommitténs förslag kommer alltså kongressen att ta upp frågan om hur hög ersättningen från a-kassan ska vara på nytt, för att tydligare kunna prioritera mellan höjt tak och höjd ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen.