Hundratusentals har flytt från a-kassorna. Men de nyaste siffrorna säger att medlemstappet kan vara på väg att plana ut. 15.000 har lämnat sin kassa under en månad.

– Det är inte förvånande, många upplever sig ha behov av ett bra skydd, säger Peter Schönefeldt, kanslichef på Arbetslöshetskassornas samorganisation, om de senaste månadernas trendbrott.

Även om medlemsraset fortsätter så ser det nu ut att gå i långsammare tempo. Den sista mars 2006 hade a-kassorna över 3,8 miljoner medlemmar, enligt statistiken från Inspektionen för arbetslöshetsersättning.

Drygt två år senare har a-kassorna minskat till strax över 3,3 miljoner medlemmar. Och ungefär där har medlemsantalet hållit sig under våren. Från slutet av mars i år och fram till slutet av april låg minskningen på cirka 15.000 medlemmar.

– Tendensen är att tappet har planats ut. Vi vet inte vad som händer efter den 1 juli när avgifterna till a-kassan sänks. Akademikernas erkända a-kassa har på senare tid till och med haft en liten ökning av antalet medlemmar. Det kan bero på att den för närvarande har de lägsta avgifterna, säger Peter Schönefeldt.

I januari 2007 började nya regler gälla och medlemsavgiften höjdes. A-kassorna har sedan dess tappat hundratusentals medlemmar. 

FAKTA: Medlemstappet i a-kassorna

Datum Antal medlemmar
31/3 2006 3.809.069
31/3 2007 3.642.805
31/1 2008 3.376.029
29/2 2008 3.360.944
31/3 2008 3.348.712
30/4 2008 3.333.816

FAKTAKÄLLA: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

FOTNOT: Uppgifterna från arbetslöshetskassorna är dock osäkra och kan komma att korrigeras senare.

Läs också: mer statistik från inspektionen