Nya grepp ska få medlemmarna att återvända till facket. I stor enighet beslutade kongressen i dag att medlemsvärvning är en gemensam angelägenhet för alla förbund.

– Vi är beroende av varandra och behöver samverkan. Det här med att organisera medlemmar måste bli kongressens viktigaste fråga. Det är en fråga om att överleva och en fråga om vilken styrka vi sak ha i framtiden, sa Ulla Lindqvist, LO:s andra vice ordförande och hon fick kongressombuden med sig.

Facket ska finnas tillgängligt 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan i en förbundsgemensam satsning på internet. Möjligheten att ställa frågor och få prata med fackliga representanter i telefon ska också utvidgas på obekväma arbetstider.

Lösa hästar
Dessutom ska en gemensam utredning tillsättas för att se hur facket ska kunna erbjuda ungdomar och andra grupper med lös anknytning på arbetsmarknaden medlemskap.

/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/jessica_samuelsson2208.jpg

– Det är bra att styrelsens bifaller motionen om utredningen, men om vi ska visa att vi menar allvar måste det ske något snabbt. Jag föreslår att utredningen ska vara färdig och presenteras för LO:s representantskap våren 2009, sa Jessica Samuelsson från Handels och fick både kongress och styrelse med sig.

Det ska också bli lättare för personer med korta anställningar att flytta sitt fackliga medlemskap. Kongressen beslutade att en flytt mellan förbund inte ska få ta mer än en månad att administrera.

Mera skoljobb
Förra kongressen beslutades att alla gymnasieungdomar skulle få facklig skolinformation varje år. Som LO-Tidningen tidigare berättat är målsättningen långt ifrån uppfylld, men målet står kvar även denna kongressperiod.

– Att vi inte lyckats får inte innebära att vi ger upp. Vi måste fortsätta att satsa, sa Ulla Lindqvist.