Alliansregeringen fick inte helt oväntat en hel del kritik under Mona Sahlins tal på LO:s kongress. Mycket av kritiken handlade om Reinfeldt-regeringens fördyring av a-kassan och hur det påverkar människor. Ingen människa ska behöva välja mellan den försäkring som a-kassan är och mat för dagen, var budskapet.

– Regeringen vill se a-kassan som ett bidrag. Det kan det aldrig vara. En obligatorisk a-kassa skulle vara förödande, sa hon bland annat i sitt tal

I sitt tal återupprepade hon också socialdemokraternas löfte om att 80 procent ska få 80 procent i a-kassa om socialdemokraterna återtar makten.

– A-kassan är viktigt för den som söker omställning i sitt arbetsliv. Det är viktigt för individen och därför viktigt för Sverige.
Utbildningsfrågor fick också ett stort utrymme i hennes tal.  Komvux, högskolan och yrkesutbildningar har rustats ned menar hon.

Bodtröm – en strulputte
Framför allt de allt färre komvux-platserna kommenterades i talet.

– Thomas Bodström var en strulputte och gick ut skolan med dåliga betyg. För honom var komvux en chans att komma tillbaka. Vår nuvarande finansminister Anders Borg behövde läsa upp sina betyg i matematik, sa hon.

Hon flaggade för ett framtida behov av fler komvux-platser. Men gav inga konkreta löften i sitt tal om att det kommer att ske om socialdemokraterna kommer till makten.

Sverigedemokraterna osvenska
Sjukvård, allmännyttan och Sverigedemokraterna fick också plats i hennes tal. Sverigedemokraterna kallade hon för en högst osvensk rörelse och sa sig vara beredd att ta debatten med partiet närsom helst.

– Ett parti som säger att Zlatan inte skulle vara svensk, eller att kärlek mellan två människor av samma kön är något onaturligt förstår inte hur Sverige ser ut i dag, sa hon.

Detta drog ned de största applåderna under talet.

FAKTA: Mona Sahlin
Född: den 9 mars 1957 i Sollefteå.
Jobb: Partiordförande för Sveriges socialdemokratiska arbetareparti sedan 17 mars 2007.
Civilstånd: Mona Sahlin är sedan år 1982 gift med Bo Sahlin och de har tillsammans barnen Jenny och Gustav. Hon har även dottern Ann-Sofie från ett tidigare förhållande.
Skola: Gick samhällsvetenskaplig linje. Hennes slutbetyg var 3,3 (på skalan från och med 1 till och med 5).
Politik: Har varit ordförande i Stockholms läns SSU-distrikt. 1982 valdes hon in i Riksdagen första gången. Hon är ledamot i socialdemokraternas verkställande utskott sedan 1990. Hon var arbetsmarknadsminister 1990–1991. 1992 blev hon socialdemokraternas första kvinnliga partisekreterare. I Regeringen Persson var Sahlin biträdande statsråd 1998–2004: i Näringsdepartementet 1998–2002 med ansvar bland annat för arbetslivs- och arbetsrättsfrågor, småföretagande och regional näringspolitik, samt från 2000 även för integrationspolitiken, och vidare i Justitiedepartementet 2002–2004 med ansvar för demokrati- och integrationsfrågor. Hon var statsråd och chef för Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet från 1 november 2004.
Mer politik: 2004 utsågs hon till miljö- och samhällsbyggnadsminister, en post som hon upprätthöll fram till regeringsskiftet efter den socialdemokratiska valförlusten i september 2006. Därefter var hon fram till början av 2007 vice ordförande i Riksdagens socialutskott.