Rätten till heltid ska in i avtalsförhandlingarna om kongressen i morgon går på LO:s styrelses linje. Men är det trovärdigt? undrar besökare på seminariet om flexibla anställningar under kongressen. Kommer det verkligen att bli någon förändring?

Ella Niia är ordförande för Hotell- och restaurangfacket, ett av förbunden där medlemmarna arbetar otryggast. När hon själv jobbade på vinterorter hade hon åtminstone schema för hela säsongen, nu kan det handla om dagar. 1990 var drygt 10 procent visstidsanställda i branschen, nu är siffran nästan 30 procent.

Trenden går helt klart åt fel håll, vilket också många seminariebesökare vittnar om. För dem och för de flesta inom Handels, Kommunal och Fastighets är frågan om heltid extremt viktig.

– Men vem skulle komma in på ett pappersbruk och ens föreslå flexiblare anställningar, säger Erland Olauson.

Ojämn balans
Det handlar om en ojämn maktbalans. Som LO:s styrelse har beslutat utjämna genom förhandlingar. Efter tolv år med röd regering men utan resultat har LO:s styrelse gett upp förhoppningarna om att få rätten till heltid inskriven i lag. Med en blå regering anses möjligheterna obefintliga.

Erland Olauson, med blott några timmar kvar som avtalssekreterare, var också självkritisk.

– Ibland undrar jag om vi inte gjort det för att slippa ta ansvar, säger han om de tidigare kraven på lagstiftning (som nu flyttas åt sidan).

Har redan heltid
Men hur ska rätten till heltid skrivas in i avtalen? Hur hårt vill förbund kämpa för rätten till heltid, om medlemmarna redan är anställda på heltider?

Att IF Metall skulle tacka nej till ett i övrigt bra avtal, bara för att heltidsfrågan inte är i hamn har Erland Olauson svårt att tro.

– Det är kanske lite mycket begärt.

Förbundsordförande ska stå till svars för sina egna medlemmar, påpekar han.

Ella Niia håller med.

Hitta verktyg
Men i och med att LO vill ta på sig frågan, måste facken också försöka lösa den. Då finns ingen annan att skylla på. Det gäller att hitta ”former och verktyg”.

Ella Niia hoppas att LO enas om ett golv för ett värdigt arbete, som innebär fast heltidsjobb.

De tror båda på en lösning som liknar jämställdhetspotterna: Alla förbund måste inte avtala in skrivningarna, men alla måste ställa upp på andra förbunds krav.

Får problem
Nyss pratade Stefan Löfven om att allt fler av IF Metalls medlemmar jobbar på små arbetsplatser.

– Om de inte har de problem som vi har nu, så får de dem säkert snart, säger Ella Niia, som önskar att de själva tagit hårdare tag i frågan när den var ett mindre problem för dem.

Men första prövningen för frågan blir i huvudförhandlingarna, säger Erland Olauson. Och hur det slutar?

– Det är ni som har svaret på det, säger han mot publiken.