LO-kongressen gick på styrelsens linje: Krav om sänkt avgift på bankkort kan tas med till de årliga förhandlingarna med banker.

Två motioner hade uppmärksammat att bankerna ger mycket låg eller ingen ränta alls på vanliga lönekonton.

Samtidigt kostar ett bankkort åtminstone 250 kronor per år, vilket i praktiken blir en avgift för att ta ut den egna lönen.

Motionärerna ville att LO mer aktivt ska driva dessa frågor.

Återkommande förhandlingar pågår redan, var styrelsens svar som också blev kongressvaret, i och med att LO varje år för förhandlingar med Nordea och Swedbank om medlemslån och ekonomisk rådgivning.

Dessa förhandlingar bör enligt beslutet i fortsättningen också kunna omfatta bankkort, lönekonton och betalningsrutiner.