Ny stadgar och minskad LO-styrelse. Från och med halvårsskiftet ska åtta ledamöter representera LO-förbundens medlemmar.

– Det är en bild av en styrelse där man kör över varandra. Är det så vi ska samverka? sa Yvonne Nygårds från Fastighets, som ville att kongressen skulle avslå förslaget om minskad styrelse.

Föredragande från LO, Göran Larsson, framhöll framförallt att ledamöterna inte sitter i styrelsen som representant från ett förbund, utan som valda av kongressen att representera alla LO-förbundens alla medlemmar. Dessutom står representantskapet för den representation som också efterfrågas.

Kristofer Löfström, också från Fastighets, undrade hur styrelsen skulle väljas om förslaget gick igenom.

– Ska vi göra som i Eurovision song contest? Den som betalar mest har alltid en plats i styrelsen?

Göran Larsson poängterade också att det inte ens har funnits något förslag om full representation. Enligt nuvarande ordning står fyra förbund utanför (11 ledamöter och 15 förbund) och styrelsen vill inte se en situation där bara ett eller två förbund står utanför.

Efter handuppräckning klubbades enligt presidiets ordförande styrelsens förslag ”med tydlig majoritet”.

Under ekonomidiskussionerna tog Håkan Pettersson, förbundsekonom på Elektrikerna, upp frågan om vilka förbund som skulle bli representerade i LO-styrelsen. Eftersom förbundet blev placerade i den högsta avgiftsklassen ansåg han att Elektrikerna också skulle få en plats i styrelsen.

Det blev ingen lång debatt om de nya stadgarna. Ändå beskriver andra vice ordförande Ulla Lindqvist genomgången av beslutsproceduren som den mest genomgripande sedan 1941.