Barbro Moberg från Kommunal var en av dem som poängterade vikten av att nya medlemmar snabbt får reda på vad facket står för. Hon fick med sig LO-kongressen i dag.

– När jag blev medlem tänkte jag, skulle man inte få reda på något mer? Så ringde jag själv upp facket, och guidades vidare, säger hon.

Nivåhöjare
Kongressen antog det förslag som styrelsen beskrivit i rapporten LO – förbund i samverkan, om att rekommendera sina förbund att anta målsättningen att alla nya medlemmar ska kunna gå en kortare facklig introduktionskurs inom sex månader.

– Det är en stort och roligt, en rejäl nivåhöjare, kommenterar LO:s föredragare Magnus Johansson efter att beslutet klubbats igenom.

Motionen från Handels i Örebro om att LO skulle ta fram en utbildning inom området ideologi och facklig-politisk samverkan avslogs däremot.

– Det blir knepigt om vi spikar fast ramverket här uppe. Då minskar utrymmet för vår lokala initiativförmåga, säger Magnus Johansson.

Mot styrelsen
När det gäller utbildning särskilt riktad mot unga gick kongressen emot styrelsens förslag på två punkter. Efter omröstning ska alla LO-distrikt genomföra hela Framtidspaketet, ungdomsutbildningar som fick ett gemensamt namn 2000. Och alla nya medlemmar under 30 år ska genomgå kursen Fackets grunder inom 18 månader.

Bakom LO:s avslagsyrkande låg det faktum att förslaget krockade med beslutet om att alla skulle erbjudas en kortare utbildning inom sex månader. LO:s Markus Kristiansson har ännu inte analyserat betydelsen av beslutet.

Han har själv positiva erfarenheter av fackliga grundutbildningar och tror att många med honom, som inte längre är ungdomar, också har det. Men han efterlyser också nya innovativa idéer från unga.

Nya banor?
– Jag hoppas att ungdomsgänget inte bara fastnar vid Framtidspaketet, utan också tänker i nya banor, säger han.

Viktigt är att hålla fast vid de runt 10.000 medlemmar under 30 år som varje år går en medlemsutbildning.

– Det är en jätteviktig fråga att fortsätta jobba med dem som har visat engagemang. Det har vi inte lyckats med, säger han.