Transports avdelning i Västerås föreslog att LO ska satsa pengar på att göra en film om arbetarrörelsen framgångar. Dock utan framgång.

De filmer som finns slutar vid 1980-talet och därefter har mycket positivt hänt, ansåg motionärerna. Unga av i dag är också känsliga för ”mossiga vinklar”, enligt motionen.

Ett par talare yrkade också bifall.

En bra idé, men inte ekonomiskt försvarbart. Och ett alltför detaljerat förslag för kongressen. Så motiverade styrelsen sitt avslagyrkande. Dessutom vill LO framför allt satsa på webben.

– Visst man kan lägga ut den på webben, men det ska finnas en film. Det vore bra att ha en film som visar arbetarrörelsens framgångar under den tid som inte finns på film, sa Oscar Englund från Handels.

Kongressen avslog motionen.